Många saknar strategier för att lyssna

Publicerad: 9 jul 2015

Mer än 2 200 kommunikatörer deltog i årets upplaga av European Communication Monitor. Undersökningen visar att, även om många anser det viktigt att lyssna på sina intressenter, har endast drygt hälften en strategi för hur de lyssnar och tar emot feedback. Detta kan jämföras med att 78 procent säger sig ha en strategi för att nå ut till sina intressenter.

Fortfarande svårt att mäta

Enligt undersökningen lägger idag europeiska organisationer mer tid än någonsin på att utvärdera sina kampanjer och kommunikationsstrategier. De kommunikatörer som deltagit i undersökningen anser sig vara bra på att visa värdet av ett starkt varumärke, men bara 55 procent visar också hur kommunikation bidrar rent ekonomiskt till affären.

För många är det fortfarande en utmaning att fullt utnyttja den stora mängd data de har tillgång till. Bara 36 procent av kommunikatörerna säger att de har verktyg för att mäta hur kommunikation bidrar till värde.

Nya former av samarbeten

Var tredje kommunikatör som deltagit i undersökningen uppger att traditionella former av samarbeten, som annonsering och sponsring, håller på att tappa sin betydelse. 61 procent anser att det är bättre att satsa på andra typer av strategiska partnerskap. 36 procent har idag etablerat sådana typer av samarbeten.

European Communication Monitor är den största, empiriska undersökningen om strategisk kommunikation i världen. Den har genomförts årligen sedan 2007.

Mer information

European Communication Monitor

Strategisk kommunikation
loader
Laddar