Mathias Westphal om Digitaliseringen i praktiken

Publicerad: 21 mar 2017
Varför är det viktigt för dagens kommunikatörer att satsa på kompetensutveckling?

–Tekniken har idag gjort det lättare att nå ut med ett budskap men samtidigt så har bruset ökat vilket gör det svårare att göra sig hörd. Förändringstakten är idag väldigt hög och det skapas hela tiden nya plattformar för kommunikation som dagens kommunikatörer måste förhålla sig till. Behovet av vidareutbildning har aldrig varit större än idag.

Varför är det nödvändigt att företag och organisationer genomgår en digital transformation?

–Ytterst så handlar det om överlevnad. För att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft så behöver företag och organisationer anpassa sig till de nya förutsättningarna. Alla behöver förändras men graden av förändring varierar från bransch till bransch.

Vilka framgångsfaktorer har du sett hos företag och organisationer som lyckats med digital transformation?

• Förflyttning från produkt till kundupplevelse – de har definierat sitt erbjudande utifrån vilka problem man verkligen löser. Detta skapar en tydlig riktning vilket underlättar prioriteringen.

• Prioritera snabbhet och flexibilitet – inte låta planer styra över verkligheten eller byråkrati stå i vägen.

• Fatta beslut baserat på data – inte låta konventioner och personligt tyckande styra.

Vad särskiljer Digitalisering i praktiken från andra utbildningar?

–Det flesta bolagen har idag insikt om att de behöver förändra sig för att bibehålla sin konkurrenskraft men vet inte riktigt hur man driver en sådan förändringsprocess. I vår utbildning lägger vi fokus på att ge konkreta verktyg och processer för att direkt kunna implementera den nya kunskapen och påbörja förändringsarbetet.

Vad kan deltagarna vänta sig av Digitalisering i praktiken-programmet/kurserna?

–Under kursens gång får deltagarna en djupdykning i ledarskap, innovationskultur och praktiska strategier för marknadsföring och försäljning i en digital samtid. Kursen är uppdelad i tre moduler: Ledarskapet, Innovation samt Marknadsföring och försäljning. Deltagarna väljer själva om de vill gå en eller alla tre. Programmet ser ut enligt följande:

Ledarskapet

• Den här kursen ger dig insikter om viktiga omvärldsfaktorer och hur de påverkar oss samt praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag.

• Få förståelse för hur du kan arbeta mer kundorienterad för att förbättra både utbud och kundupplevelse.

• Lär dig att förbättra företagets förmåga till anpassning, samarbete, öppenhet samt förmågan att kunna agera snabbt.

Innovation

• Kursen handlar om hur du snabbt går från idé till innovation med hjälp av prototyping.

• Det handlar om att testa idéer snabbt innan du lägger en massa pengar och tid på utveckling.

• Under kursen kommer du att lära dig, förstå och tillämpa metoder för prototyping i ditt arbete

Marknadsföring & försäljning

• Den här kursen fokuserar på hur du framgångsrikt kan driva tillväxt för dina produkter eller tjänster genom att fokusera på vad som ger högst effekt till lägst kostnad.

• Du kommer att få utforska och lära dig bemästra de viktigaste verktygen för att implementera en digital tillväxtmotor som attrahera, aktivera och värva nya kunder.

• Vi lär dig en metod för hur du utvecklar en skalbar och automatiserad process för kundrekrytering genom att testa och utvärdera experiment i syfta att förbättra nyckeltal såsom rekryteringskostnad och konverteringskostnad.

• Samt hur du optimerar din tillväxtmotor genom att använda agila metoder för att skapa insikts- och datadrivna experiment.

Läs mer eller anmäl dig här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Digitalt/ Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar