Hur effektiv är din kommunikation?

Publicerad: 1 sep 2016

Sveriges Kommunikatörer kommer tillsammans med byBrick Insight att arrangera två seminarier som en del av Measurement Month. Seminarierna kommer att handla om effektmätning.

Barry Leggetter, vd för AMEC, svarar här på några frågor om AMEC och Mesurement Month och varför PR och kommunikationsmätning egentligen är viktigt.

Vad är AMEC?

– AMEC är en internationell branschorganisation för företag inom medieanalys och utvärdering av kommunikation. Det övergripande syftet med organisationen är att förbättra och utveckla branschen samt och se till att metoderna för kommunikationsmätning i allt högre grad bygger på forskning och mätbara data.

Measurement Month 2016

– Measurement Month är ett initiativ av AMEC som äger rum den 1-30 september. Ambitionen är att utbyta kunskaper och information kring utvärdering- och kommunikationsområdet. I år är temat att diskutera vikten av att mäta och utvärdera PR och kommunikation.

Hur ser då framtiden för mätning och utvärdering av kommunikation ut?

– I takt med att kommunikationslandskapet har förändrats markant under senare år och företag och organisationer lägger allt mer energi, tid och resurser på att nå ut med sina budskap ökar behovet av att jobba integrerat med kommunikation och visa vilka satsningar som verkligen får effekt. Under byBrick Insight och Sveriges Kommunikatörers kommande frukostseminarier berättar vi om nya trender inom mätning av kommunikation. Vi kommer även att titta närmare på vart och ett av de olika stegen i AMEC:s nya ramverk för integrerad kommunikationsmätning.


byBrick Insight och Sveriges Kommunikatörer bjuder in till ett frukostseminarium på temat ”Effektmätning” den 14 september i Stockholm, den 21 september i Västerås och den 22 september i Göteborg. Då presenterar vi hur man mäter värdet och effekten av kommunikation i ett förändrat kommunikationslandskap, där fler kanaler och ett nytt tilltal har skapat nya möjligheter att kommunicera.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar