Medarbetardagbok på Instagram – så gör Akademiska sjukhuset

Publicerad: 3 nov 2015

Hur kom ni på idén med en medarbetardagbok på Instagram?
– Vi ville erbjuda medarbetarna en egen kanal där de kan berätta om sig själva och sin arbetsplats, på ett vardagligt och kreativt sätt. Vi hade också sett hur Instagram växt som socialt medium och ansåg att det passade bra för vårt syfte och målgrupp. 

Vilka syften fyller medarbetardagboken?
– Syftet är att ge medarbetarna en möjlighet att själva bidra till bilden av Akademiska sjukhuset, genom att dela med sig av sin vardag. På så vis kan vi öka kännedom, stolthet och intresse för verksamheten – både internt och externt. Vi hoppas kunna bidra till en positiv bild av Akademiska sjukhuset, och sprida en känsla av engagemang och kunskap.

– Det handlar också om att visa en trevlig och varm bild av sjukhuset, både som vårdplats eller som arbetsplats. För oss är Instagramkontot både en intern och extern kanal. Externt vill vi nå patienter, anhöriga och arbetssökande, internt vill vi att man ska få se att man är del av ett större sammanhang och förståelse för den mångfald vi har. Vi vill skapa bilden av "ett" Akademiska.

Vad tycker personalen? 
– De som vi har tillfrågat har varit positiva till att medverka och efter veckan har vi fått positiv återkoppling. De som har haft hand om Instagramkontot är stolta efteråt och tycker att det är roligt då hela avdelningen engagerar sig i bilderna. Vi får löpande förfrågningar från avdelningar eller enheter som vill medverka.

Vilka andra reaktioner har ni fått?
– Vi har fått förfrågningar från andra sjukhus och organisationer om hur vi har gått tillväga och vad vi har för riktlinjer. På Instagram får vi mycket positiva kommentarer från våra följare, som många gånger är våra egna anställda men även bekanta till de som instagrammar eller patienter och anhöriga. Det har också inkommit en del frågor och en och annan diskussion som har varit ganska heta, vilket är spännande.

Har ni några regler för vad som får publiceras på Instagram?
– Vi har riktlinjer som varje instagrammare måste läsa igenom och skriva under innan deras vecka sätter igång. Där beskriver vi delvis hur det går till rent praktiskt, men också vilka regler som gäller. Vi är ett sjukhus och måste förhålla oss till regler om sekretess. Inga bilder på patienter är tillåtna. I övrigt gäller samma regler som vid våra andra sociala medier, att vi inte tillåter material som innehåller exempelvis hotfulla, politiska eller kommersiella budskap. Eftersom alla publiceringar görs via kommunikationsavdelningen så har vi bra koll på vad som läggs upp.

Vilka svårigheter finns med den här typen av kommunikation?
– Utmaningen är personella resurser. Vi som jobbar med kommunikation vet att idéerna är många och goda, men allt står och faller på om det finns resurser. Bestämmer man sig för en satsning av denna typ så är det viktigt att man har riggat för det. Det är också viktigt att man tänker igenom rutinerna och den praktiska hanteringen av innehållet. Nästa stora utmaning är att hitta medarbetare, ambassadörer, som vill medverka och skapa innehåll.

Har ni satt någon tidsgräns för medarbetardagboken?
– Vi har bokat schemat fram till nästa sommar. Under våren ska vi utvärdera dagboken och besluta om, och i sådana fall hur, vi ska fortsätta. Det återstår att se!

Mer information

Akademiska sjukhusets Instagramkonto 

 

Text: Linda Malmström

Varumärke
loader
Laddar