Medieutredningen har missförstått kommunikatörens roll

Publicerad: 11 nov 2016

Slutbetänkandet går under titeln En gränsöverskridande mediepolitik och syftar till att främja allmänhetens tillgång till kvalitativ journalistik och utgöra underlag för åtgärder som stödjer fri åsiktsbildning, utbyte av idéer samt möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter. I ett särskilt kapitel titulerat Kommunikatörer, pr och annonsörers egna kanaler beskrivs kommunikatörsrollen och kommunikatörens samspel med journalisten – dock är det en ofullständig gestaltning som görs utan hänsyn till kommunikatörens och journalistens gemensamma demokratiska uppdrag.

I slutbetänkandet ställs det växande antalet kommunikatörer mot det minskade antalet journalister och utvecklingen beskrivs som ett fenomen som kan skada balansen mellan granskare och granskade. Ett scenario som målas upp i slutbetänkandet är att kommunikatörer numera kan undvika pålästa journalisters kritiska frågor för att i stället kommunicera skönmålade budskap. Det är en förenklad och ofullständig gestaltning av kommunikatörens roll som dessutom befäster föreställningen om att samspelet mellan kommunikatör och journalist är en dragkamp. Kommunikatören är inte en grindvakt som skönmålar budskap eller bestämmer vem som får eller inte får kontakta beslutsfattaren eller verksamheten de företräder – kommunikatören är snarare en förmedlande länk mellan den granskade och journalisten och håller kommunikationskanalen öppen vilket främjar transparens och tillgänglighet.

Något som utelämnas är även kommunikatörens viktiga roll i en demokrati – på samma sätt som en fungerande journalistik är viktigt för demokratin är också en fungerande och snabb kommunikation gentemot allmänheten och intressenter viktig för demokratin. I dagens föränderliga samhälle förväntas medborgarna ta snabba informerade beslut – detta förutsätter blixtsnabb och tydlig kommunikation och därför har organisationer själva blivit alltmer kommunikativa. Det handlar inte om att ta över journalisternas roll. Det handlar om att hålla medborgarna underrättade, informerade och framför allt inkluderade.


En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, med beteckningen SOU 2016:80

loader
Laddar