”Medieutveckling är en demokratifråga”

Publicerad: 15 apr 2015

Dagens medieutveckling kan beskrivas som en process där det blir allt mindre sannolikt att människor utsätts för oavsiktlig exponering av nyhetsmedier och politisk information. Istället läser vi allt oftare sådant som bekräftar våra egna åsikter, vilket bidrar till en polarisering av politiken. Det skriver Jesper Strömbäck i en ny rapport om medieutvecklingen och demokratin.

För att en demokrati ska fungera behöver människor vara informerade om sådant som händer i samhället och politiken. Idag blir mediekonsumtionen alltmer digital, och yngre generationer växer upp utan normen att följa nyheterna. Jesper Strömbäck menar därför att medieutvecklingen och dess konsekvenser inte bara är en branchfråga, utan en demokratifråga. 

Mer information

Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?

Rapporten "Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?" presenterades och diskuterades under ett seminarium som Demokratiutredningen och SNS arrangerade. Nedan kan du lyssna på seminariet. 

Mediarelationer
loader
Laddar