#MEG 15 – Kommunikation som drivkraft

Publicerad: 6 mar 2015

Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sofia Brax, HR- och kommunikationsdirektör på Lindex, och Fredrik Ivarsson, kommunikationschef på Volvo Group Trucks Operations, samlades idag, efter ett lyckat frukostmingel, på scen och diskuterade bland annat vad en kommunikatörs roll är i ledningsgruppen.

Alla tre var överens om att kommunikationschefen bör sitta med i ledningsgruppen för att på ett proaktivt sätt kunna fånga upp kommande problematik kring likväl förändring som utveckling.

– Det är dock inte alltid lätt att anta utmaningen, sa Joakim Kenndal som också fick stöd av Fredrik Ivarsson.

De båda påpekade hur en kommunikationschef i ledningsposition ofta axlar två roller och att det är essentiellt att kunna särskilja och växla mellan sina roller som kommunikatör och ledningsmedlem.

Roll i ledningen

Efter interaktion med publiken uppmärksammades det att fokus under dagens frukostseminarium låg mycket på just kommunikatörens roll inom ledningsgruppen och en önskan kom då om att föra mer fokus på kommunikationen som drivkraft. Detta gjorde att samtalsdeltagarna kom fram till ett par viktiga fokusområden. Ett av dem var att man bör ta reda på vad kommunikation betyder på lägre nivåer i en organisation.

– Det gör man genom att vara ute mycket och komma nära medarbetarna i organisationen, sa Sofia Brax.

– Att också jobba längre ut i organisationen (bredda sig) gör att man kan använda sig av kommunikation som drivkraft, menade Joakim Kenndal.

Fredrik Ivarson inflikade:

– Som kommunikatör bör man vara noga med att konkret förmedla vad man kan bidra med som en del av ledningsgruppen och där igenom säkra sig en plats vid bordet.

Beslutsfattare på plats

Besökarna under MEG var bland annat nöjda med att det fanns många beslutsfattande aktörer samlade under samma tak och många pratade om hur pass viktigt det är att som kommunikatör kunna vara den som fångar upp och förklarar varför man bör gå agera operativt på ett visst sätt med viktiga frågor.

Det pratades även friskt i lokalen om intern- kontra externkommunikation och vilken av de två som är viktigast. Här fanns det olika åsikter men en sak som är säkert är att samtalen hade kunnat fortsätta hela dagen lång, om det funnits tid.

Text och bild: Parasto Javanshir

Strategisk kommunikation
loader
Laddar