"Kommunikatören måste ta ett kliv framåt"

Publicerad: 11 maj 2015

Sedan sju år tillbaka är Stina Sandell kommunikationschef på AMF. Hon har en bred erfarenhet inom kommunikation och har jobbat inom många olika branscher, bland annat i banksektorn, PR-branschen och med statliga utredningar. Trots det finns en röd tråd i hennes yrkesliv.

– Oavsett bransch är utmaningarna ofta likartade och jag tror kan vara en fördel att inte fastna i sakfrågor. Jag ser kommunikation som en möjliggörare, något som kan göra både företag och människor bättre.

Utforskande process

Stina Sandell är mentor i Sveriges Kommunikatörers mentorprogram. Hon har tidigare varit mentor hos bland andra fackförbundet DIK och Carpe Competencia, ett nätverk för kvinnor som är unga akademiker.

– Jag tycker att det är berikande att både ha och vara mentor. Frågeställningarna utgår alltid från adepten, men även som mentor lär du dig mycket under processen.

Mentorskapet handlar inte om att leverera sanningar.

– Det är en utforskande process och en bra mentor lyssnar och ställer frågor. Det är inte ovanligt att själva anledningen till att någon sökt en mentor visar sig vara en helt annan än den adepten först trodde.

Syftet med att ha en mentor varierar beroende på vilken fas man befinner sig i. Stina Sandell menar att det inte finns någon viss fas då en mentor gör mer nytta än i andra faser, men det är viktigt att initiativet kommer från adepten själv.

– Oavsett anledning måste adepten själv ha en vilja av att utvecklas. Du ska inte skaffa en mentor bara för att din chef säger det.

I själva matchningen mellan adept och mentor tror Stina Sandell att olika typer av mentorer passar en adept vid olika faser.

– Ibland är det bra om mentorn och adepten har en liknande bakgrund, då mentorn kanske själv en gång ställts inför samma utmaningar. Andra gånger lämpar det sig bättre att ha en mentor med en annan bakgrund än adepten då det kan ge ett annat perspektiv än du själv redan har. Men oavsett tror jag att det är viktigt att mentorn och adepten har liknande grundvärderingar.

"Strategiska rådgivare behövs mer än någonsin"

Stina Sandell återkommer till de likartade utmaningarna som en kommunikatör idag står inför. En av dessa är att axla rollen som en strategisk rådgivare.

– Jag tror att det är dags för kommunikatörerna att ta ett kliv framåt. De senaste 6–7 åren har frågor om förtroende och hållbarhet blivit allt viktigare och det både behövs och efterfrågas strategiska rådgivare i ledningsgruppen. Men det är ingen som kommer att ge dig den platsen, den måste du förtjäna själv.

Ett sätt att göra det är att visa att kommunikation inte är någon mjuk fråga, även om det ibland uppfattas som det.

– Kommunikation gör skillnad – det måste vi bli bättre på att visa. När du lyckas med det kan du också hitta nycklarna för att påverka verksamhets- och affärsutvecklingen i grunden. Först då kan kommunikationen göra verklig skillnad.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar