Metakommunikation effektivt i förändringsprocesser

Publicerad: 15 apr 2015

Foto på Therese Hedman MonstadMetakommunikation kan vara nyckeln till en lyckad förändringsprocess. Det menar Therese Hedman Monstad, fil. doktor vid Uppsala universitet. I hennes nyligen publicerade avhandling Attempts to Bridge the Gaps har hon studerat kommunikativa strategier med syftet att stärka medarbetare och uppmuntra delaktighet under förändringsprocesser.

Resultatet blev talande. Störst framgångar i sina kommunikativa insatser hade det företag som strategiskt jobbade med metakommunikation. Detta i form av workshops om kommunikation där alla organisationsmedlemmar inkluderades, oavsett ansvarsnivå.

– När man tillåter och uppmuntraren dialog mellan medarbetare kommer spänningar upp till ytan och genererar en ökad delaktighet. För när medarbetarna känner att de ges makten att agera i sina specifika roller, så ökar också engagemanget. De här spänningarna har en otrolig kraft i att driva förändringsprocesser, om man tillåter en dialog och en självständighets – eller egenmaktsprocess samtidigt, säger Therese Hedman Monstad.

Men trots att avhandlingen lyckats ringa in effektiva insatser menar Therese Hedman Monstad att kommunikation inte alltid prioriteras i organisationsledningar.

– Vi har lång väg att gå. Jag tycker att vi många gånger säger att vi nu ser kommunikation som ett konkurrensmedel, men vi är fortfarande långt ifrån att se kommunikation som det som faktiskt konstituerar organisationen.

Praktiska tips till kommunikatörer ur avhandlingen:

  • Metakommunikation är viktigt för en framgångsrik förändringsprocess. Att ge organisationsmedlemmar verktyg för att förstå kommunikation lyfter dialogen.
  • Alla förändringsprocesser bör ha ett tydligt slut, oavsett om den var framgångsrik eller inte, annars kan internt motstånd uppstå.
  • Teknik erbjuder fantastiska möjligheter – om det används rätt. Se till att vara medveten om hur medlemmar i organisationen integrerar tekniken i arbetet.

Läs mer och boka plats

Internkommunikation
loader
Laddar