Metoden som utvecklar chefer och stärker den interna kommunikationen

Publicerad: 7 dec 2018

Sofie startade pilotprojektet ”Chefsutvecklingsgrupper i kommunikativt ledarskap” hos sin förra arbetsgivare SVT, men tog med sig det till Polismyndigheten där hon med en HR-chef startade en pilotgrupp. Gruppen involverade 8 mellanchefer och responsen var så positiv att deltagarna alla ville bli samtalsledare själva för att göra det möjligt för fler att vara med i chefsutvecklingsgrupper.

I utvärderingen sa en av cheferna som deltog exempelvis "Det är kommunikationen som gör att man mognar i ledarrollen. Att faktiskt vara i rollen, att våga vara i ledarskapet och att sitta kvar i situationen och ta kommunikationen. Istället för att säga 'ja' och 'nej' eller 'så är det'.

Under Malmömorgon bjuder Region Södra och Sofie in till ett tillfälle att lära sig mer om metoden som genom ett intressant och enkelt sätt utvecklar och stöttar de kommunikativa aspekterna av ledarskapet.

Eventet håller till i Sensussalen på Studentgatan 2, plan 2 i centrala Malmö. Glöm inte att anmäla dig här.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar