#metoo - hög tid att kommunikatörer som yrkesgrupp driver samtalet om etik och ett öppet samhälle

Publicerad: 13 nov 2017

I de etiska yrkesnormerna för kommunikatörer står det att kommunikatörer ska verka för ett öppet samhälle. I sin bok Planerad kommunikation skriver Peter Erikson att kommunikatörer har ett etiskt ansvar och att det är viktigt för yrkets trovärdighet att kommunikationsavdelningen håller samtal om etik levande. Redogörelserna för kommunikatörens yrkesetiska uppdrag är många. För att fullfölja uppdraget är det dock nödvändigt att kommunikatörer som yrkesgrupp driver, och utbyter erfarenhet kring, frågor om förebyggandet av sexuella trakasserier och främjandet av ett öppet samhälle – både inom den egna organisationen och i samhället i stort. Ett samhälle där ett kön får företräde och ett annat förtrycks är inte öppet och därmed är kommunikatörens yrkesetiska uppdrag inte fullbordat.

Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns Högskola, och Camilla Hagert, presschef i företagsfrågor på SVT, för att diskutera #metoo-rörelsen och kommunikatörens roll i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier.

Vilken roll har kommunikatören/kommunikationsavdelningen i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier?

– På SVT är HR & Kommunikationsavdelningen en och samma avdelning och har därmed en stor roll i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier. Detta arbete står beskrivet i Sabinas blogg (Sabina Rasiwala är kommunikationsdirektör på SVT och har skrivit ett blogginlägg om hur SVT arbetar med att motverka sexuella trakasserier, reds anm). Vi strävar efter att ha en öppen dialog om vilka värderingar som råder på företaget både internt och externt, säger Camilla Hagert.

Hon tillägger:

– Vi utbildar kontinuerligt både chefer och medarbetare i hur vi hanterar arbetsplatskonflikter och kränkande beteenden. Tillgängligt för alla på vårt intranät finns ett heltäckande material i ämnet där en obligatorisk workshop är en viktig del.

Kenneth Wall svarar enligt följande:

– I första hand genom att vi i vår profession ska stötta och vägleda i kommunikationen kring regler och policyer för såväl studenter som medarbetare samt lyfta fram och kommunicera dessa i högskolans befintliga kanaler.

Kenneth utvecklar och beskriver hur Södertörns Högskola arbetar med att förebygga sexuella trakasserier:

– Grundläggande för högskolans arbete är att vi har jobbat fram olika styrdokument och kommunicerat dessa till medarbetare och studenter. Dokumenten som innehåller skrivningar gällande sexuella trakasserier är Gemensamt förhållningssätt, Jämställdhetspolicy samt Rättigheter och skyldigheter.

Har #metoo-kampanjen påverkat ert sätt att arbeta med förebyggandet av sexuella trakasserier?

– Frågan har lyfts också på vår agenda och att vi ser över vårt sätt att arbeta med styrdokument, kommunikation och rutiner, säger Kenneth Wall.

– Vi hade påbörjat ett arbete sedan tidigare i samband med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Vi såg över vår rutin och förtydligade den i enlighet med den nya föreskriften. #metoo-kampanjen har gett upphov till att vi nu pratar och diskuterar vad som gäller. Det är bra att fall kommer upp till ytan och kan utredas. Vår vd Hanna Stjärne har i samband med kampanjen uppmanat alla chefer och medarbetare att delta i en intern workshop om arbetsplatskonflikter och kränkande beteende, säger Camilla Hagert.

Vilka karaktärsdrag utmärker företag som har lyckats etablera en företagskultur där värdegrunden/etikpolicyn följs?

– Min personliga åsikt är att organisationens kultur är avgörande för hur väl värdegrunder eller etikpolicys levs upp till. Ledare och chefer i organisationen skapar en viss organisationskultur genom sitt sätt att agera och hantera olika frågor. Det är det agerandet och hanterandet som påverkar hur väl värdegrunder och etikpolicys levs i en organisation, menar Kenneth Wall.

Vidare läsning

Vilka faktorer utmärker en etikpolicy eller värdegrund som levandegörs av medarbetarna och går från ord på ett papper till handling? Vilken roll har kommunikatören i arbetet med att formulera och implementera värdegrunden? Sveriges Kommunikatörer har tidigare publicerat en artikel där Louise Lind, grundare av konsultföretaget Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation, svarar på dessa frågor och ger konkreta tips på hur man arbetar fram en värdegrund som går från ord på ett papper till handling.

Läs artikeln om att bygga värdegrund som går från ord till handling här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 500 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar