Miljontals kronor till kampanjer utan resultat

Publicerad: 4 jun 2015

– Detta är ett i raden av resultat som starkt ifrågasätter nyttan av offentliga informationskampanjer som ett sätt att stärka individers kunskaper om relativt komplexa fenomen som pensions- och försäkringssystem. De miljontals kronor som myndigheter spenderar på liknande kampanjer kan rimligtvis användas bättre, säger Mikael Svensson, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Han har, tillsammans med forskare vid Norwegian Social Research och Karlstads universitet, analyserat huruvida en informationskampanj om det norska pensionssystemet, som gjordes om för ett par år sedan, gav resultat. Forskarna ville ta reda på vilka kunskaper som redan fanns och vilka effekter informationskampanjen fick.

Komplext system kräver genomtänkta beslut

– För att invånare ska kunna göra övervägda och genomtänkta beslut om sin pension är det viktigt att det finns kunskap och förståelse för hur pensionssystemet fungerar, till exempel hur pensionen påverkas om man väljer att arbeta längre och fördröja sin pension, säger Niklas Jakobsson, forskare i nationalekonomi vid Karlstads universitet.

I studien fick en grupp ta del av en riktad informationskampanj om det nya pensionssystemet. Denna grupp jämfördes med en annan grupp, som inte fick någon riktad information alls. De kunde förstås aktivt söka upp information som finns tillgänglig för alla på till exempel försäkringsmyndighetens hemsida.

Endast kortsiktig förbättring

– Eftersom det var slumpen som bestämde vilka invånare som fick del av informationskampanjen så kunde vi studera effekten av själva informationskampanjen på kunskaper och beteenden, säger Niklas Jakobsson.

Resultaten visar att informationskampanjen skapade en direkt och kortsiktig förbättring av kunskaperna hos den grupp som fick ta del av informationen. Men vid en uppföljning ett antal månader senare så var hela kunskapseffekten försvunnen.

– Den blygsamma effekten som informationskampanjen hade haft på befolkningens kunskaper, var alltså helt utraderad ett antal månader senare, konstaterar Mikael Svensson.

Informera vid behov

Sten Eriksson är kommunikationschef på Pensionsmyndigheten. Även om Pensionsmyndigheten använder kampanjer som ett av flera medel för att fullfölja sitt uppdrag om att informera om pension, säger han att de länge varit medvetna om svårigheten att försöka utbilda människor i pension. Sten Eriksson är dock noga med att poängtera att, även om pensionsfrågor är komplexa, går de vanligaste frågorna att förklara relativt enkelt.

– Det de flesta behöver veta om pensioner kan förklaras på tio sekunder, och det är också ungefär den tiden folk i allmänhet är beredda att avsätta för den här typen av frågor.

Han förklarar att Pensionsmyndigheten framför allt jobbar med att berätta om vilka beteenden som leder till högre respektive lägre pension, samt att ge människor information i de situationer där de behöver den.

–  Det enda som gäller är enkla tumregler om beteende, och sedan att ge bra stöd och service i situationer där människor behöver den. Pensionsmyndigheten förenklar och försöker ge konkret vägledning. Detta gör vi bland annat genom kampanjer, men också genom att vara tillgängliga i vår kundservice. Vi har även en växande uppsökande verksamhet där vi rent fysiskt träffar och talar med människor, säger Sten Eriksson.

Läs mer

Do knowledge gains from public information campaigns persist over time? Results from a survey experiment on the Norwegian pension reform *

Strategisk kommunikation
loader
Laddar