“Mina kollegor måste ha högt förtroende för mig”

Publicerad: 19 dec 2015

– Man vet när man ska ringa efter ambulans, polis eller brandkår. Men när ringer man Försvarsmakten? Med ett förändrat omvärldsläge har vi hamnat i en annan kontext, vilket har bidragit till att jag som informatör enklare kan förklara Försvarsmaktens roll i samhället. Och där ser jag det som min uppgift att visa att vi finns och att vi har en beredskap.

Flera terrorhändelser under 2015 och länder som rustar upp militärt har gjort att Försvarsmaktens roll i samhället blir tydligare. Jonas Olsson menar att det påverkar kommunikationen både externt och internt.

– Det senaste året har jag jobbat mycket med att bygga relationer till mina kollegor. Vi har en verksamhet där man inte alltid kan berätta om allt som vi gör, vilket ställer krav på mig. För att få ta del av den fakta jag behöver för att kunna göra ett reportage måste mina kollegor ha ett högt förtroende för mig och informationsfunktionen.

Jonas har därför varit ute mycket i verksamheten och han konstaterar att det är viktigt att inkludera medarbetare i kommunikationsarbetet.

– Att ha en dialog för att skapa en samsyn och en förståelse är en framgångsfaktor. Jag vill att vi pratar om vad som ska publiceras och inte att det bara är jag som bestämmer. Vi har anställda över hela Sverige och oavsett om man jobbar i Umeå eller Skövde så ska man känna att man tillhör en och samma organisation.

Att vara drygt 2000 anställda bara i Försvarsmaktens logistik är en utmaning. Och under 2016 är det viktigt att fortsätta stärka förtroendet internt likt väl som externt.

– För att skapa förtroende för det vi gör tror jag att det kommer att vara ännu viktigare att beskriva vår verksamhet externt framöver. För berättar vi inte om att vi finns och vad vi gör hur ska man då kunna ha förtroende för oss?

loader
Laddar