Morgan Olofsson: ”Demokrati är en kommunikationsfråga och kommunikatörens roll är avgörande”

Publicerad: 30 aug 2018

Demokrati – en kommunikationsfråga

Vi träffade Morgan Olofsson mitt i hans kampanjarbete för att diskutera hans syn på kommunikation och demokrati. Han menar att Sverige idag ses som ett av världens friaste länder, och att vi fortsätter nå topplaceringar i internationella demokratimätningar och index. Trots det är demokratin och friheten som vi är vana vid något vi inte bör ta för givet, menar han. Som utrikeskorrespondent såg han hur snabbt demokratin kan fallera när man börjar inskränka på fundamentala demokratiska principer. Morgan menar därför att demokratin behöver värnas och försvaras – och att kommunikatören då har en viktig roll. Ett demokratiskt samhälle bygger på välinformerade och delaktiga medborgare vilket i sin tur förutsätter fungerande kommunikativa institutioner. Såhär resonerar han:

– Demokrati är en kommunikationsfråga och kommunikatörens roll är avgörande. I och med att journalisterna blir färre och kommunikatörerna blir fler så har också en del av ansvaret för att förmedla berättelsen om samhället överförts till kommunikatören. Därmed har kommunikatörens etiska och demokratiska ansvar blivit tyngre. Kommunikatören behöver dock bli ännu bättre på att tydliggöra sitt etiska ansvar så att människor förstår att kommunikatören inte är en säljare för ett företag utan en förmedlare av berättelsen om en organisation – som i sin tur blir en pusselbit i att förstå samhället i stort.

Morgan Olofsson kompletterar med en uppmaning till kommunikatörerna:

– Jag skulle vilja säga att kommunikatörer ska sträcka på sig. Att kommunikatörer ska känna att de har en stor och viktig roll i en demokrati – oavsett var man jobbar så är man delaktig i att skapa bilden av samhället.

 

Communicare – att göra tillsammans

Kommunikatörens uppdrag handlar dock inte bara om att berätta. Morgan Olofsson understryker att kommunikation blir som bäst när det finns en balans mellan berättande som lyssnande.

– Communicare betyder "att göra tillsammans" – kommunikation är alltså ett lyssnande och ett berättande. När man tittar på länder där demokratin har fallerat pekar man ofta finger på de auktoritära ledarna men det är viktigt att också titta på vad som hände innan. Många gånger har man inte riktigt lyssnat på människor.

För att uppfylla lyssnandets plikt är det viktigt att dagens politiker och partier finns på sociala medier säger Morgan.

– Jag skulle säga att det är otroligt viktigt att finnas på sociala medier. De är inte massmedier som TV men de ökar möjligheten till möten och samtal. Partier och organisationer måste möta människor i deras verklighet och i dialog. Återigen, Communicare betyder "att göra tillsammans". I valstugorna pågår just nu en mängd samtal men många känner att vi politiker vill prata först när valet närmar sig. Vi måste värna om att kommunicera varje dag och skapa bryggor mellan politiker och medborgare.

Vidare menar Morgan att det är viktigt att våga vara "opolerad" och autentisk i dagens kommunikationslandskap:

– Något jag ser mina politiska motståndare lyckas med är autenticiteten. Trump går till sina kommunikatörers förtvivlan upp och håller tal utan manus eller avviker från manuset. Han pratar från hjärtat – det är inte ett hjärta jag gillar – men han är sig själv. Han är inte en man av folket men lyckas uppfattas som det. Jag tror på manusoberoende och på att våga släppa taget om det polerade. Dagens kommunikationslandskap sätter helt nya krav på ledares förmåga att hålla tal utan att ha mer än några stolpar till hjälp. De måste dessutom leva sina ord inte bara läsa sina ord – det är en av de viktigaste kommunikativa kompetenserna hos dagens politiker.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar