Möt Jennie Zetterström, Unionen

Publicerad: 23 aug 2016

Jennie Zetterström har arbetat med pressfrågor sedan 2004. Först på Sveriges förenade studentkårer och Brottsförebyggande rådet, sedan på fackföreningen Unionen där hon 2015 gick från att vara pressekreterare till presschef. Anledningen till att hon ville bli kommunikatör var för att det förenade hennes intressen.

– Jag tyckte om att skriva, var samhällsintresserad och har alltid fascinerats av vad som fungerar i mötet med andra människor. Fortfarande tycker jag att yrket kombinerar de tre delarna för mig.

Viktigt med utbildning och kompetensutveckling

Steget mot kommunikatörsyrket inledde hon med en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utöver det har hon läst tyska, ekonomi och journalistik, bland annat i Washington, D.C.

Utbildning och kompetensutveckling har alltid varit viktigt för Jennie, vilket är anledningen till att hon valde att gå ledarskapsprogrammet Communication Executives Program.

– Jag ville utveckla mina kunskaper på bredden för att kunna utveckla verksamheten i högre grad än tidigare. Att lära mig mer om ekonomi, förhandling, verksamhetsstyrning och ledarskap. Ärligt talat var jag också väldigt trött på alla dessa frukostseminarier där man knappt ens skrapar på ytan. Jag ville ha mer.

Hon berättar att det var givande att återigen utbilda sig, att lära sig av de framträdande lärarna och lyssna till de andra deltagarnas erfarenheter.

– För mig var det otroligt intressant att sitta i skolbänken igen och lära av alla dessa professorer och andra duktiga människor som är extremt inlästa på just sitt ämne. Jag lärde mig också mycket från de andra deltagarna som hade med sig så skilda erfarenheter.

Kommunikation ska driva verksamheten

Communication Executives Program är inriktat på hur kommunikationsarbetet fungerar på ledningsnivå. Programmet går igenom sex områden som en kommunikatör på ledningsnivå måste förstå.

– Jag gillade att lärarna var tuffa mot oss på utbildningen, att om vi ville sitta i ledningsgruppen så behövde vi också visa att vi förtjänar vår plats. Visa hur det kommunikativa perspektivet bidrar till verksamheten. Någon uttryckte det som att kommunikationen inte ska stötta verksamheten utan ska driva den. Det har jag tagit med mig. Jag fick även med mig vikten av att förstå "affären".

Programmet har fått Jennie att känna sig tryggare i sitt yrke vilket hjälpt henne i sin nya roll som presschef.

– Jag känner mig tryggare i min yrkesroll efter att ha gått Communication Executives Program. Och när den tidigare presschefen slutade så hade Unionen en kandidat på plats som både kände organisationen och var väl rustad att ta över jobbet. Det tror jag var positivt.

Jennie Zetterström tycker att kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt och att alla som har möjlighet att gå programmet ska gå.

– Om du får möjlighet att gå, gör det! Du lär dig så mycket. Tryggheten ligger inte i det jobb du har i dag, utan det jobb du kan få i morgon. Därför är mitt tips att kompetensutveckla sig kontinuerligt genom hela yrkeslivet.


Communication Executives Program, CEP, är inriktat på kunskapsbreddning och fördjupning för kommunikationsarbetet på ledningsnivå. Programmet är utvecklat i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Programmet har kontinuerlig antagning och ges en gång per år. CEP omfattar sex fyradagarsmoduler. Deltagarna bör ingå, eller ha potential att ingå, i sin ledningsgrupp. Nästa start är den 7 januari 2016.

Personlig utveckling
loader
Laddar