Ulrika Hallesius leder nätverket för seniora kommunikationschefer

Publicerad: 16 okt 2017

Sveriges Kommunikatörers Nätverk Plus ger deltagarna tillfälle till kompetensutveckling över en längre period. Kärnan är balansen mellan att få inspiration från gästföreläsare och att byta erfarenheter inom gruppen. Nätverken leds av en sakkunnig ledare inom det aktuella ämnet och grupperna träffas vid sex tillfällen. 

Ulrika Hallesius leder nätverket för seniora kommunikationchefer som startar den 9 november. 

 

Hur är upplägget för ditt nätverk (Nätverk+ för seniora chefer)?

– I detta nätverk har vi fokus på de nya utmaningar och dilemman som dagens kommunikationsdirektörer ställs inför just nu. Spelplanen förändras snabbt och det finns en ökad förväntan på vad kommunikationsavdelningen ska lösa och bidra med, både externt och internt. Alla som ingår i nätverket kommer få vara med och påverkan agendan.

– Några exempel på ämnen som är aktuella för många chefer just nu är: hur ska marknadsavdelningen och kommunikationsavdelning fungera ihop, samarbete hr och kommunikation, hur bör vi utveckla kommunikationen när kraven på transparens ökar, hur ska vi kommunicera hållbarhet, hur kan vi definiera företagets högre syfte och roll gentemot samhället, hur ska vi hantera att "alla" blir kommunikatörer i våra organisationer och så vidare.

Hur ser din bakgrund som kommunikatör ut?

– Efter min kandidatexamen i kommunikation har jag ägnat mitt yrkesliv åt kommunikation, marknadsföring och försäljning. Jag drivs av att utveckla kommunikation som jobbar strategiskt och skapar ökade affärsmöjligheter för företag och organisationer. Runt millennieskiftet var jag med på en spännande resa inom det då nya kommunikationsfältet experience marketing. Det var kommunikation som skulle beröra alla våra sinnen, och varumärken levandegjordes så att man kunde se, höra, smaka, känna och dofta in dem.

– Jag har även fått möjlighet att arbeta med ett av världens starkaste varumärken, American Express, då med utgångspunkt från Köpenhamn. Under de senaste tio åren har jag arbetat internationellt med varumärket Sverige, vilket har varit en väldigt rolig resa. Under samma period utvecklade jag en corporate communications och public affairs enhet på Visit Sweden, med bland annat opinionsbildande arbeten för att öka kännedom om besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi, något som behövdes för att öka möjligheterna till mer resurser och samarbeten.

– Idag arbetar jag som strateg och rådgivare via mitt eget företag Sveriges Kommunikationsgrupp. Där hjälper jag företag att utveckla och förfina sin strategiska kommunikation i ett ofta komplext affärspolitiskt landskap.

Hur tror du att Nätverk Plus kan bidra till kommunikationsutveckling?

– När en chefsgrupp får möjlighet att dela idéer och dilemman sinsemellan och sedan diskutera tänkbara lösningar, bygger alla snabbt upp en större erfarenhetsbank och blir bättre rustade för att driva förändringar i sina organisationer. Det finns sällan grupper med kommunikationschefer och kommunikationsdirektörer på våra arbetsplatser, och därför ger dessa nätverk en exklusiv möjlighet att få fokusera på kommunikationschefens utmaningar och möjligheter.

– Man behöver inte ha upplevt allt själv, utan med hjälp av andras erfarenheter får man snabbt nya idéer på hur uppgifter kan lösas.

Vad är bra kommunikation enligt dig?

– När den som ska agera på vår kommunikation faktiskt gör det!


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar