Ekonomiska grundbegrepp du bör känna till

Publicerad: 5 okt 2015
Fråga: Vilket av följande påstående om kostnader är sant?
  1. En kostnad uppstår när du köper in något till företaget.
  2. En kostnad uppstår när du betalar en faktura.
  3. En kostnad uppstår när du förbrukar en resurs.

Svar: Det är vanligt att utgift, kostnad och utbetalning blandas ihop. En utgift uppstår när du anskaffar en resurs till företaget, det vill säga köper in något. Men kostnaden uppstår först när du använder resursen, alltså inte när du köper in den och inte heller när du betalar för den.

Ett exempel: ett företag köper in varor som läggs i varulagret. Fakturan betalas efter 30 dagar. Men kostnaden uppstår först när varorna tas ur varulagret och säljs. Detta kallas då "sålda varors kostnad".

Foto: Massimo Sanna

Investor relations
loader
Laddar