Nätverk för kommunikationsansvariga ger nya insikter

Publicerad: 18 apr 2016

Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola och mentor hos Sveriges Kommunikatörer, har lång erfarenhet av att nätverka. För honom har nätverkandet inneburit personlig utveckling och professionella framsteg som kommunikatör. Framförallt tycker han om den trygga miljön vid nätverkande, en miljö han ofta saknar under kurser och utbildningar.

– Ibland kan man glömma bort att reflektera över saker och ting. Nätverksmodellen lockar inte bara fram reflektion och nya insikter, det är även ett bra forum för att skaffa långsiktiga och goda relationer med kompetenta personer. För mig har nätverkandet varit viktigt både privat och som professionell kommunikatör, säger Kenneth Wall.

Innehåll och gästtalare

Med som mest 16 deltagare kommer Sveriges Kommunikatörers nätverk för kommunikationsansvariga att vara litet och personligt. Målet är deltagarna ska bli inspirerade, få nya insikter och knyta kontakter. Utbyten av erfarenheter kommer att vara centrala, och några huvudteman som kommer att diskuteras är ledarskap, stress och förändring. Nätverket innehåller följande: 

  • Ledarskap i praktiken – Maria Sterner, kommunikations- och retorikkonsult Topoi Kommunikation, före detta kommunikationschef Sollentuna kommun
  • Vikten av god intern kommunikation – Sofie Reutercrona, konsult Inse kommunikation, före detta internkommunikationsansvarig på SPP
  • Digital strategi och sociala medier – Pontus Staunsrup, ansvarig för digital innehållsstrategi och sociala medier PostNord
  • Kommunikativt ledarskap – Åsa Helldén Roucco, seniorkonsult Gullers Grupp, tidigare kommunikationschef SAAB och Astra Zeneca.

Nätverksledare

Nätverket för kommunikationsansvariga leds av Martina Brandt, grupputvecklare och programansvarig för Sveriges Kommunikatörers mentorsprogram. Hon är fil kand, diplomerad från IHR, Stockholms universitet, och har mångårig erfarenhet av marknadsföring, professionella möten och relationsbyggande nätverk.

Personlig utveckling
loader
Laddar