Nilla och Memo brinner för att stärka kommunikatörer i deras yrkesroll

Publicerad: 21 aug 2017

Nilla Peterson, utbildningschef

Hur kan Sverige Kommunikatörers utbildningar stötta kommunikatörer i deras yrkesroll?

– Utveckling kräver utbildning. I dagens kommunikationslandskap som kännetecknas av snabbhet, rörlighet och förnyelse är kompetensutveckling avgörande. För att utvecklas i sin yrkesroll behöver man lära sig nytt men också förfina det man redan kan och anpassa det efter det kommunikativa landskapets utveckling. Ibland behöver man dessutom lära sig av hur andra gör. Vi värnar om att kommunikatören ska förstärka sina befintliga kunskaper och samtidigt bemästra nya kompetenser som tillkommer i ett ständigt föränderligt kommunikationslandskap. Ledorden för våra utbildningar och kurser är att de ska vara aktuella, inspirerande och drivande.

Vad utmärker Sveriges Kommunikatörers utbildningar?

– Vi är Sveriges största nätverk för kommunikatörer och hela vår verksamhet bärs upp av människor som förstår och brinner för kommunikation – från medlemmar och medarbetare till kurs- och utbildningsledare. Utbildningarna och kurserna är utvecklade i stark anknytning till kommunikatörerna. Deltagarna på våra kurser får inte bara kunskap från kursledaren – de får också enormt mycket kunskap av varandra. Våra medlemmar är vår styrka och det är tillsammans vi skapar det här. Idéer till våra utbildningar kommer från vårt stora nätverk av yrkesverksamma kommunikatörer, forskare och kompetenta medarbetare.

Vilka är dina starkaste drivkrafter i ditt arbete med utbildningar för kommunikatörer?

– En av mina drivkrafter är att säkerhetsställa riktigt god kvalité på utbildningarna. Den goda kvalitén kommer till uttryck genom att vi ser att de som har gått våra utbildningar verkligen utvecklas och lär sig. Jag strävar efter att de kompetenser vi lär ska vara direkt användbara och tillämpbara för kommunikatören utifrån mottot "Do it yourself". ¨

– Därtill strävar jag efter att kommunikatörer ska få verktyg för att kunna anpassa sina befintliga kunskaper till dagens kommunikationslandskap. Ibland handlar det om att få verktyg för att omsätta kunskaper om kommunikation i praktiken. Därför är det viktigt med praktiskt tillämpbara kurser så som Filma med mobilen och Bäst i text. Efter utförd kurs kan du omedelbart omsätta kunskaperna i praktiken.

– Jag drivs också av god pedagogik och värnar om att vi ska ha kursledare som både besitter kunskap men också vet hur man bäst förmedlar den. Idag har vi fått ett snittbetyg på 5.6 av 6 på ca 70 av våra kurser – vilket är ett fint kvitto på att deltagarna tagit in kunskapen som förmedlas. Ungefär 20 % av våra aktiva medlemmar går våra utbildningar och med tanke på bredden i vårt utbildningserbjudande så ser jag inte varför vi inte borde kunna nå upp till 30 % inom kort.

Memo Hussein, affärs- och nätverksansvarig

Hur kan Nätverk Plus stötta kommunikatörer i deras yrkesroll?

– Genom att ge en plattform för erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan under ledning av en erfaren och kompetent nätverksledare. Nätverksledaren faciliterar samtalen för att säkerhetsställa att diskussionernas blir kompetensutvecklande, fördjupande och knyter an till deltagarnas önskemål, behov och utmaningar. På så sätt ger Nätverk Plus utrymme för diskussioner kring utmaningar som inte kan lösas över en dag. Nätverk Plus ger dig dessutom ett värdefullt nätverk av personer som att bidrar till din utveckling under lång tid framöver. Vår målsättning kring Nätverk Plus är att de ska vara långvariga och att du ska få en plattform för diskussion och långvarig utveckling i din yrkesroll.

Vad utmärker Sveriges Kommunikatörers Nätverk Plus?

– Vi arbetar kontinuerligt med matchningen i våra nätverk och vill säkerhetsställa att nätverksdeltagarna hamnar i en grupp där de får maximalt kunskapsutbyte och utveckling. Därtill ser vi till att gruppen leds av en erfaren och kompetent nätverksledare som har arbetat med just de frågor och utmaningar som gruppen möter i sin yrkesroll. Dessutom vill vi att vårt nätverkskoncept ska vara tillgängligt för så många som möjligt – därför arrangerar vi Nätverk Plus i en mängd städer.

Vilka är dina starkaste drivkrafter i arbetet med Nätverk Plus?

– Jag drivs av att skapa nätverk som är relevanta, givande och prisvärda för de olika yrkesgrupper som finns inom kommunikation och marknad. Min ambition är att se till att det finns ett nätverk för alla yrkesverksamma inom kommunikation och marknad oavsett var de befinner sig i karriären och oavsett vilka utmaningar de står inför idag, imorgon och framöver. Jag arbetar ständigt med att säkerställa kvalitén och aktualiteten i våra nätverk för att erbjuda den bästa möjliga kompetensutvecklingen för våra medlemmar.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar