Ny internationell rapport förutspår kommunikationsbranschens framtid

Publicerad: 23 apr 2016

The Global Communications Report är en omfattande internationell undersökning som syftar till att ge inblick i kommunikationsbranschens utveckling. Rapporten innehåller analyser av tillväxtmöjligheter, utmaningar och andra relevanta områden som påverkar branschen både idag och i framtiden. Fler än 1 000 PR-chefer och kommunikatörer från hela världen har deltagit i undersökningen.

Anpassning en nyckelfaktor

Rapporten pekar på ett medielandskap i förändring. Kommunikatörer arbetar över allt fler kanaler och kommunikationsarbetet blir mer komplext. Trots detta anser en majoritet av respondenterna att branschen går en ljus framtid till mötes. De organisationer och företag som lyckas anpassa sig till kommunikationslandskapets förändringar med ny teknik och nya förutsättningar har goda framtidsutsikter.

Nya kunskaper och perspektiv behövs

Den viktigaste utmaningen som kommunikationsbranschen står inför är att hitta rätt talanger. En majoritet av respondenterna i undersökningen anser att byråer och företag ofta rekryterar samma sorts personer från samma platser och därför missar talanger med andra kulturella och yrkesmässiga bakgrunder. Endast 45 procent av respondenterna uppger att deras byråer återspeglar den kulturella mångfald som finns bland deras kunder och intressenter, något många anser behöver förändras.

Enligt respondenterna kommer nästa generations kommunikationsproffs att vara kreativa, tekniskt kunniga, strategiska och kritiska. Samtidigt ska de vara anpassningsbara, nyfikna och risktagande.

Detaljerade resultat presenteras i maj

Under de kommande veckorna kommer Holmes Report, som varit med och utformat rapporten tillsammans med University of Southern California Center for Public Relations och flera andra aktörer, att analysera resultaten på djupet. En sammanfattning av rapporten finns att läsa i pdf-format på USC:s webbplats. De detaljerade resultaten kommer att presenteras på World Public Relations Forum i Toronto den 2931 maj 2016.

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar