Hållbarhetstrend kräver nya affärsmodeller

Publicerad: 17 apr 2015

– I takt med att människor får det bättre, till exempel i Kina, börjar fler kritiska röster bland arbetare i fabrikerna höjas kring de arbetsvillkor som erbjuds. Man talar om ”social unrest”, säger Susanne Sweet, Associate Professor på institutionen för Marknadsföring och Strategi  och forskningsledare på MISUM, Mistra Center for Sustainable Markets, på Handelshögskolan i Stockholm.

Kraven på bättre arbetsvillkor är, tillsammans med övergången från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi där avfall istället blir material till nya produkter, något som företag idag måste förhålla sig till.

– För många handlar det om att ompröva hela sin verksamhet och för större, redan etablerade företag kan det till en början vara trögrörligt. Å andra sidan är det just dessa företag som har resurser att svänga snabbt när de väl bestämt sig, säger Susanne Sweet.

Reparation istället för konsumtion

En trend är att konsumtion byts ut mot reparation, något som smarta företag drar nytta av. Ett sådant företag är Patagonia, som för några år sedan bland annat lanserade "Worn Wear".

– Patagonia har gått ut aktivt och uppmanat sina kunder att konsumera mindre och reparera mer. Detta är ett sätt för företaget att ta ansvar och samtidigt säkerställa en långsiktighet i affären genom att erbjuda nya tjänster som reparation.

I en lyckad omställning till en mer hållbar affärsmodell har kommunikatören en nyckelroll.

– Dels behöver kommunikatörerna kunna kommunicera med ett flertal intressenter som har helt olika krav på vilken information de vill ha. CSR-rapportering har till exempel helt andra krav än kommunikationen till kunderna, säger Susanne Sweet.  

Policydokument ej tillräckligt

Även om kommunikatörerna inte behöver vara några experter på hållbarhet, är det viktigt att de har grundläggande kunskaper inom området.    

– Hållbarhet och kommunikation bör arbeta nära varandra. För att det här samarbetet ska fungera behöver kommunikatörerna ett kunskapslyft inom hållbarhetsfrågorna. De måste veta vad de ska titta efter och känna att de har tillräckligt med kunskap och pondus för att ställa kritiska frågor internt. I blåsväder räcker det inte med att hänvisa till policydokument.

Boka plats

Hållbarhet 2015

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar