Nytt beslut begränsar möjligheten att använda fotografier av offentlig konst

Publicerad: 16 aug 2016

Fotografering utomhus har tidigare kunnat ske relativt fritt utifrån upphovsrättsregleringen, detta även om du fotograferar ett konstverk, såsom en staty. Enligt ett undantag i upphovsrättslagen (24 § upphovsrättslagen) får nämligen konstverk avbildas, exempelvis genom fotografering, om de är stadigvarande placerade på allmän plats utomhus. Tas bilder på konstverk inomhus krävs däremot vanligen upphovsmannens tillstånd.

Nytt beslut påverkar befintliga bildbanker

Högsta domstolen har dock nyligen tagit ett beslut där de meddelar att undantaget i upphovsrättslagen däremot inte ger rätt att överföra dessa fotografier till allmänheten via internet.

– Beslutet får långtgående konsekvenser för alla digitala bildbanker med fotografier som innehåller denna typ av konstverk eftersom fotografierna nu måste rättighetsklareras för att kunna användas. Beslutet innebär också att den som ska använda fotografier med konstverk måste försäkra sig om att tillstånd för användningen finns, säger Katarina Ladenfors, advokat och partner på Advokatfirman MarLaw.

Domen får stora konsekvenser för bildanvändning i kommunikation. Undantaget att få avbilda konstverk som finns på allmän plats går därmed endast att tillämpas vi analog användning. Detta innebär i princip att en broschyr som innehåller en bild på en staty kan distribueras analogt men inte läggas upp på organisationens webbplats utan att samtycke först inhämtats från upphovsmannen.

– Det bör understrykas att det endast är bilder där konstverket utgör huvudmotivet i bilden som berörs. Om konstverket istället endast syns i bakgrunden eller annars ingår som en oväsentlig del av bilden ska det däremot vara tillåtet enligt ett annat undantag i upphovsrättslagen (20 a § upphovsrättslagen).

Dessvärre blir det en tolkningsfråga från fall till fall om konstverket kan anses vara en oväsentlig del eller inte. Utöver det är det viktigt att ha i åtanke att om konstverkets skyddstid enligt upphovsrättslagen gått ut, så är det fritt fram att nyttja verket, både i privata och i kommersiella sammanhang.

Organisationens ansvar

Det är en snårskog att navigera rätt inom upphovsrätten. Som organisationen ansvarar ni för att hålla reda på regleringen och försäkra er om att alla rättigheter klareras. Detta är särskilt utmanande när regleringen inom medieområdet ständigt förändras och EU-anpassas. Av denna anledning håller Sveriges Kommunikatörer kursen Svensk Kommunikationsrätt – SKR. Kursen syftar till att reda ut regleringen och ge praktiska verktyg för kommunikatören i sin vardag. För dig som är nyfiken på att veta mer kan du anmäla dig till ett frukostseminarium där vi berättar mer. Frukostseminariet hålls den 31 augusti i Stockholm.

Bakgrund till tvisten

Wikimedia Sverige driver projektet offentligkonst.se, som bland annat tidigare innehållit fotografier på konstverk placerade på allmän plats. Fotografierna kommer från allmänheten och databasen är gratis att använda, då Wikimedia ansett att det, med stöd av undantagsregeln i upphovsrättslagen, inte krävts vare sig tillstånd eller samtycke från upphovsmännen.

Det var under 2014 som föreningen BUS, Bildupphovsrätt i Sverige, stämde Wikimedia för upphovsrättsbrott. BUS ansåg inte att undantagsregeln kunde tillämpas utan ansåg att Wikimedias agerande utgjorde upphovsrättsintrång.

Wikimedia bestred BUS talan, men Högsta domstolen gick på BUS:s linje och fann att undantaget inte gick att tillämpa, eftersom bilderna överfördes till internet.

Juridik
loader
Laddar