Ökad makt till storstadsregionerna kräver nya kommunikationssamarbeten

Publicerad: 25 okt 2017

Gästskribent: Peter Liljenberg

Den pågående globala trenden, där kommuner går samman för att skapa konkurrenskraftiga kluster, har redan haft en effekt på kommunikationsarbetet i många skånska organisationer. Efter att samtliga skånska kommuner i 2015 gick med i samarbetet om skapandet av det nya regionala varumärket, har antalet tvärregionala projekt ökat mellan Sverige och Danmark, och därigenom även behovet av att använda strategisk och taktisk kommunikation som verktyg för att överbrygga kulturella skillnader, och inte minst samla alla aktörer under det nya varumärkesparaplyet.

Demokratisering av information

Lighting Metropolis är namnet på det största av dessa innovationsprojekt i Greater Copenhagen just nu, och har som vision att göra regionen till världens ljusmetropol för intelligent belysning. Projektet ska bland annat demonstrera hur den senaste ljustekniken, i kombination med en helt ny förståelse av ljus, kan lösa riktiga urbana problem med hjälp av ljus; från torg, lekplatser och cykelstigar, till psykiatrin, sjukhus, skolor och kontor.

För att kunna skapa den innovationshöjd som krävs för att konkurrera med världens ledande kluster använder vi oss av en utvidgad version av den offentlig-privata så kallade 'Triple Helix'-samarbetsmetoden; dvs. allt vi skapar inom ramarna för projektet ska helst ha minst en partner från en kommun, ett företag och ett universitet - och helst även vara geografiskt gränsöverskridande. Kommunikationsarbetet kräver därför både en demokratisering av informationsspridningen, samt en tydlig och inspirerande storytelling som kan engagera alla internt och externt.

Mänsklighet är fortfarande en styrka

Just demokratiseringen av projektets löpande information visade sig vara en av de första utmaningarna, särskilt för privata aktörer som ofta är vana vid att ha full kontroll över kommunikationen av deras egna aktiviteter. Men i ett samarbete med 25 officiella partners, plus ytterligare dubbelt så många mindre företag som hjälper till - alla med sina egna interna kommunikatörer – blir det viktigt att varumärkesbyggandet behandlas mer organiskt och flexibelt. Våra följare tappar snabbt intresset om de inser att hela historien är alltför tillrättalagd med en förväntad utgång. Innovationsprojekt är av naturen icke-linjära; ofta med många bakåtsteg och anti-klimax moment under utvecklingsarbetet, som gör kommunikationen både dynamisk, mänsklig och trovärdig. Och erfarenheter och lärdomar blir till viktiga element i den, till trots, konstant framåtdrivande innovationsprocessen.

Känn dina partners

Det är också viktigt att identifiera och erkänna varandras styrkor och svagheter, helst i ett så tidigt skede som möjligt, så att exempelvis kommunerna naturliga kontakt med allmänheten kan utnyttjas; både för bekräftelse av problemdefiniering, input under utvecklingsarbetet och inte minst feedback av valda lösningar. På samma vis kommer tillgången till de internationella nätverken och kundrelationerna från företagen, samt involvering av universitetens studenter och alumni, lika naturligt. Om dessutom flera företag står samman om kommunikationen av en delad nyhet kan det vara otroligt effektivt för varumärkesbyggandet.

Ofta, nära & bakom kulisserna

Vi tog ett beslut redan från starten om att ta våra följare bakom kulisserna på utvecklingsarbetet, med en uppmaning till alla våra partners att försöka dokumentera allt från det lilla till det inofficiella; från selfies tagna av en designer i studion, forskare eller ingenjörer under tester eller installation, till korta intervjuer under workshops och konferenser med deltagare och föredragshållare. Detta skapar scener och karaktärer till berättandet, mellan de större akterna, samt ger milstolparna i projektet både tyngd och kontext.

Arbetet med varumärket Lighting Metropolis är inte färdigt, det kommer det aldrig att vara så länge den dramatiska utvecklingen inom belysningsteknologin fortsätter. Men det har redan hjälpt till med att fylla Greater Copenhagen varumärket med substans och mening. Andra kluster har nyfiket börjat kontakta oss, och konferensarrangörer vill ha med oss som samarbetspartner - och det viktigaste av allt; allmänheten i Öresundsregionen börjar förstå att det Nordiska ljuset nuförtiden betyder så mycket mer. I realiteten kommer intelligent ljus revolutionera våra städer i framtiden - Lighting Metropolis är blott det första, men det viktigaste steget på den resan för Greater Copenhagen.

Mer information:

Lighting Metropolis

Greater Copenhagen


Peter Liljenberg har arbetat i 20 år inom internationell branding & kommunikation. Han debuterade nyligen som författare med den politiska thrillern Entropia.

Strategisk kommunikation/ Varumärke
loader
Laddar