Om framgångsrikt mentorskap, del 1: Johanna Sevonen

Publicerad: 14 feb 2018

Mentorskap är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en mentor och en adept. Adepten är en person som söker professionell eller personlig utveckling och vill bli mer framgångsrik i sin yrkesroll eller ta nästa steg i karriären. Mentorn är en person med mer erfarenhet som vägleder adepten genom att inta rollen som rådgivare, guide eller lärare. Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Johanna Sevonen för att titta närmare på vad som utmärker ett väl fungerande mentorskap.

Johanna Sevonen

Johanna Sevonen

Johanna Sevonen är senior kommunikationsrådgivare på PostNord med ansvar för att driva koncernövergipande förändringsprojekt och skapa fler kommunikativa ledare bland koncernens 1 500 chefer. Johanna gästföreläser regelbundet, modererar branschkonferenser och är en av Sveriges Kommunikatörers mentorer.

Vilka är, enligt dig, de främsta fördelarna med mentorskap som lärandeform?

– Att få 100 % uppmärksamhet av en branschkollega vars enda uppgift är att göra dig som adept mer framgångsrik eller mer tillfreds är fantastiskt. Mentorskapet bygger på samtal som ju är den bästa formen för lärande eftersom det ger utrymme för reflektion, följdfrågor, erfarenhetsbyte och uppföljning.

Vad utmärker ett väl fungerande mentorskap?

– Det kan nog skilja sig en del beroende på behov, egenskaper och personkemi men gemensamma faktorn är förstås att adepten känner sig trygg i relationen och upplever ett tydligt mervärde tidigt. Beroende på vilket mål som är uppsatt så kan mervärdet handla om allt ifrån insikter, utveckling, beslut eller konkreta aktiviteter.

Vad bör adepten tänka på för att få ut så mycket som möjligt av mentorskapet?

– Innan varje samtal bör du fundera på vad du vill använda tiden till. Två kommunikatörer har ofta inga som helst problem med att få tiden att rusa – 10h går fort men ju mer förberedd du är desto bättre slutresultat. Jag brukar också uppmana mina adepter att efter varje samtal ägna några minuter till reflektion. Summera de viktigaste tankarna i enkla punkter så blir det lättare för oss båda att hålla en röd tråd genom alla samtal, göra uppföljning eller borra djupare i något som känns extra angeläget.

Vem får nytta av ett mentorskap?

– Den som bestämt sig för att utvecklas.

Hur ska en bra mentor vara?

– En god lyssnare som utmanar på ett coachande sätt och är samtidigt generös med att dela erfarenheter. En bra mentor är där för att uppfylla adeptens uppsatta mål och önskan om utveckling. Mentorskapet bör grunda sig i viljan att hjälpa adepten hitta sina egna svar på aktuella dilemman.

Mentorskap för kommunikatörer och chefer

Vill du ta nästa steg i karriären, utveckla ditt ledarskap och få kontinuerlig feedback av en handplockad och erfaren mentor? Sveriges Kommunikatörer erbjuder mentorskap för såväl kommunikatörer som chefer.

Communication Mentoring Program

Ett kombinerat mentor- och ledarskapsprogram. Här varvas enskilda mentorsamtal med skräddarsydda seminarier om ledarskap för dig som jobbar med kommunikation.

Boka plats

Mentoring Network Chef

Mentorskapsnätverk för dig som har flera års erfarenhet som kommunikationschef, presschef, marknadschef eller motsvarande med personalansvar. Enskilda mentorsamtal och kunskapsutbyte deltagarna emellan varvas med gästföreläsningar av Anders Ygeman (S), Katarina Berg (Global HR-chef, Spotify) och Alexandra Pascalidou (författare, föreläsare och journalist).

Boka plats


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar