Om framgångsrikt mentorskap, del 3: Louise Lind

Publicerad: 19 mar 2018

Mentorskap är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en mentor och en adept. Adepten är en person som söker professionell eller personlig utveckling och vill bli mer framgångsrik i sin yrkesroll eller ta nästa steg i karriären. Mentorn är en person med mer erfarenhet som vägleder adepten genom att inta rollen som rådgivare, guide eller lärare. Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Louise Lind för att undersöka vad som utmärker ett framgångsrikt mentorskap.

Louise Lind

Louise Lind

Louise Lind har en bakgrund som grupp- och kommunikationschef inom den offentliga-, ideella- och vinstdrivande sektorn – en bakgrund som gett upphov till hennes unika förståelse för kommunikation. Idag driver hon Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation där hon är verksam som kursledare och konsult inom ledarskap, kommunikation och konflikthantering.

Vilka är, enligt dig, de främsta fördelarna med mentorskap som lärandeform?

– Ett givande samtal kan man få till lite här och var, men i den här formen finns det rum att förstå förändring över tid, att vi kan återkomma till hur tankar varit tidigare och vad som hänt på resans gång är väldigt givande. Det är också upplevelsebaserad inlärning på så sätt att det som händer i varje möte ger kraft till ett nytt agerande, ett nytt sätt att förhålla sig till komplexitet och att man för en stund har totalt fokus på sin egen personliga utveckling som adept där alla frågor, rädslor och önskemål ska få utrymme i en form av interaktion.

Vad utmärker ett väl fungerande mentorskap?

– Tillit är grunden för ett välfungerande mentorskap tänker jag. Sedan krävs en vilja att bidra till utveckling och öppenhet samt förmåga att vara en mycket god lyssnare som förstår det som inte sägs och kan läsa mellan raderna. Det är också viktigt att mentorn fokuserar på styrkor och har bra koll på tempot, d.v.s. är bra på att känna in i vilket tempo adepten vill/orkar utvecklas i och inte bara kör på i en takt som passar mentorn själv. Mentorn är alltid där för adeptens skull, även om man får ut väldigt mycket av att vara mentor också.

– Tydlighet med syftet av samtalet är också viktigt. Jag startar alltid alla möten med frågan "vad vill du ha ut av det här samtalet idag?". Då sätter vi syftet klart och tydligt och kan stämma av när vi avslutar, det är också ett bra sätt att få höra vad som ligger "top of mind" hos adepten just nu.

Vad bör adepten tänka på för att få ut så mycket som möjligt av mentorskapet?

– Viljan att utvecklas, modet att möta och tro på sig själv. Min erfarenhet är att adepten ofta själv har svaret inom sig själv, men kanske inte har satt ord på en önskan eller sorterat vilka steg som bör tas framöver.

– Ibland får jag frågan "hur har/hade du gjort i den här situationen?" då brukar jag berätta och sedan resonerar vi kring tänkbara vägar att gå. För att en adept ska få ut så mycket som möjligt av ett mentormöte, så behöver adepten kunna resonera sig fram också till vad som är bäst för just hen, inte bara "kopiera" det som mentorn har gjort. Det måste vara av egen drivkraft och baserat på det som känns meningsfullt för just hen. Det är viktigt att adepten är tydlig med vad hen vill få ut av samtalet och det är adepten som sätter agendan.

Vem får nytta av ett mentorskap?

– Adepten är den som ska stå i fokus så klart. Under mina år som mentor så tycker jag att jag själv har fått ut väldigt mycket, både tankar, kunskaper och skratt och annat som utvecklar mitt sätt att tänka och vara också. Det blir en "win – win" situation där båda får med sig något efter varje möte tillsammans.

– Jag tänker att den som kanske kört fast och behöver ett bollplank, den som känner sig osäker på steg som bör tas framöver i karriären eller den som vill lägga fokus på den egna personliga utvecklingen är den som får mest nytta av att gå med i ett mentorprogram.

Hur ska en bra mentor vara?

– Inlyssnande, nyfiken, intresserad och erfaren. Hen måste också vara trygg i sig själv, så att hen förstår att fokus ska ligga på adepten. Min första mentor jag hade när jag själv var ung och ny som chef inom Polisens Informationsenhet kom från Försvarsmakten, Överste Mattsson, han var fantastisk för han var bra på att lyssna och förstå, han hade också stor erfarenhet av maktstrukturer och stora organisationer, vilket passade mig bra då. Vid ett senare tillfälle i livet fick jag en mentor som var mest intresserad av att glänsa själv, han ville bli beundrad och ville att jag bara skulle lyssna på honom. Det blev inte långvarigt. Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig och ta ansvar för om man själv känner att man får ut något av mentorsamtalen, annars ska man byta till en som passar för de egna behoven, då blir det alltid bäst.

Mentorskap för kommunikatörer 

Vill du ta nästa steg i karriären, utveckla ditt ledarskap och få kontinuerlig feedback av en handplockad och erfaren mentor? Sveriges Kommunikatörer erbjuder mentorskap för såväl kommunikatörer som chefer.

Communication Mentoring Program

Ett kombinerat mentor- och ledarskapsprogram. Här varvas enskilda mentorsamtal med skräddarsydda seminarier om ledarskap för dig som jobbar med kommunikation.

Boka plats


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar