Sveriges bästa marknadschef

Publicerad: 26 okt 2015

─ Relevans är viktigare än pengar. Bra kommunikation är inte att skrika högst utan att föra en dialog där man vet att målgruppen befinner sig med frågor man vet att målgruppen bryr sig om.

Få reklamkampanjer har de senaste åren varit lika omdiskuterad och lyckad som Volvo Cars "Made by Sweden". Per Carleö, marknadsdirektör på företaget, har varit med under resan och kan bättre än någon förklara framgångsreceptet. Han menar att samarbete, relevans och mod är nyckeln i marknadskommunikation.

─ Varje vecka träffas kommunikationsavdelningen, marknadsavdelningen och byråer för att diskutera allt som händer, både stora och små frågor. Ofta är det mindre frågor som ingen har tänkt på innan som visar sig vara viktigast.

Enligt Carleö har hela organisationen varit delaktig i succén.

─ Hela organisationen måste vara delaktig i den externa kommunikationen. Finansavdelningen måste ha tillit och våga investera, sälj- och produktutveckling måste bidra med information och leva efter varumärket, och kommunikation- och marknadsavdelningen måste kommunicera det.

"Det krävs mod"

Den främsta anledningen till kampanjens succé menar Carleö är organisationens mod.

─ Det krävs mod i hela organisationen för att göra sådana här kampanjer. Om vi inte hade vågat hade vi aldrig fått den succé som vi har sett.

Han utvecklar:

─ Det enklaste en marknadskommunikatör för ett bilföretag kan göra är att ta fram en annons med rubrik, pris, och en fin bakgrund – sedan är du hemma. Vi har istället lämnat vår comfortzon för vi vet att folk inte är intresserade av gamla annonser. Som kommunikatör idag måste man våga ifrågasätta och på det sättet utveckla organisationen.

Volvo Cars har arbetat med PR för att komplettera den traditionella annonseringen. Deras samarbeten med Zlatan Ibrahimovic, Robyn och Swedish House Maffia har fått stor uppmärksamhet både i traditionella och sociala medier.

─ Man måste ha en annan startpunkt idag än tidigare. Först förtjänar man uppmärksamheten, exempelvis genom samarbeten eller musikvideos. Därefter arbetar man med köpta utrymmen.

Kommunikationens utmaningar

I en tid då utvecklingen går snabbt menar Carleö att man inte får bli stillastående.

─ Vartefter medielandskapet förändras måste vi fråga oss om vi har rätt kompetenser. Det går så snabbt idag och man måste se till att ha rätt personer på rätt plats. Och i framtiden kommer det bara gå snabbare och snabbare.

Carleö anser att är målgruppers förändrade medievanor är marknadskommunikatörens största utmaning.

─ För att ett stort företag med en bred målgrupp ska nå fram måste man synas i många kanaler. Målgruppen har så olika medievanor så det går inte att bara annonsera i TV.

Han fortsätter:

─ Det var enklare förr när man kunde förlägga allt på ett ställe. Idag måste man arbeta helt annorlunda vilket är en utmaning när det gäller tid, budget och personalens kompetens.

loader
Laddar