Personlig utveckling = professionell utveckling? Del 2

Publicerad: 10 nov 2016

Jeannette Eidmann har en exceptionell insyn i sambandet mellan personlig och professionell utveckling – hon driver idag Spirit Management och arbetar med ledarutveckling, ledningsgrupper och coaching av chefer. Därutöver är hon programledare på Stockholm School of Economics Executive Education och har tidigare arbetat som chef samt varit verksam i olika ledningsgrupper. Som pricken över i:et har hon dessutom föreläst på Sveriges Kommunikatörers Communication Executives Program (CEP).

Det talas mycket om självledarskap och om att vi blir bättre ledare genom att utveckla förståelsen för oss själva, vårt känsloliv och våra tankar. Varför bör ledare satsa på självledarskap och personlig utveckling?

– Ledarskap handlar om att leda mig själv, leda andra och leda verksamheten. Och det är jag själv som är verktyget i mitt ledarskap. Det finns ingen mall hur man ska vara en bra ledare, det bästa är att vara sig själv – autentisk. Men jag behöver ha koll på vem jag är när jag är autentisk så att jag kan ta ansvar för mina handlingar och de signaler jag sänder. 80 procent av alla som slutar sina jobb slutar på grund av sin chef. Som chef och ledare har jag enormt stor påverkan på min omgivning. Så vilka är mina styrkor som ledare, vilka är mina fallgropar, vad är det jag triggar igång på i min omgivning och vad behöver jag tänka på så att jag inte hamnar i mina fallgropar? Att öka min medvetenhet om detta som en grund gör att jag kan stå betydligt stadigare i min ledarroll. Så att satsa på att utveckla förståelsen för mig själv, mitt känsloliv och mina tankar är att jobba med min personliga mognad för att därigenom bli en bättre ledare.

Varför bör företag/organisationer satsa på medarbetarnas personliga utveckling?

– Organisationer består av människor. Människorna är vår tids produktionsapparater. Organisationer har allt att vinna på att satsa på sina medarbetares personliga utveckling. De får medarbetare som känner sig själva bättre, kan hantera sina liv och arbetsliv mer medvetet, mår bättre, kan ta ansvar för sin spirit (sin gnista, sitt engagemang), kan vara bättre teamspelare, kan vara med och samskapa en bättre arbetsmiljö, kan lösa konflikter bättre och så vidare. I slutändan leder detta såklart också till ett bättre resultat. Jag tror också att det är en stor del av att ses som en attraktiv arbetsgivare som satsar på sina anställda.

– Med allt detta sagt så räcker inte det i min värld. Jag kan ha väldigt god medvetenhet om mig själv som ledare, men har jag inte också lärt mig att stanna upp i stunden klarar jag inte alltid av att reglera min respons på vad som händer i min omgivning på bästa sätt. Detta kallas att vara mindful – alltså att vara vaken, alert och fokuserad. Det borde organisationer också satsa på! Att lära sina medarbetare, chefer, ledare att vara mer mindful. Detta ses idag tyvärr ofta som "flummigt". Om cirka 10 år kommer det vara något som alla gör och tar för självklart. 

Ledarskap och ledarstöd/ Personlig utveckling
loader
Laddar