Gå från prat till resultat

Publicerad: 12 mar 2015

– Vi kommunikatörer har passerat stadiet då vi är tvungna att berättiga vår existens. Nu handlar det istället om att förflytta våra positioner ytterligare genom att bli mer involverade, kritiska och alltid jobba för bästa måluppfyllelse, säger Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Hon har tidigare deltagit i kursen Från prat till resultat.

Ann Jönsson Lindström, kursledare, håller med:

– Kommunikatörer sitter idag på en enorm kunskap. Den stora utmaningen är att omsätta denna kunskap i praktiken. Där behövs stöttning med nya metoder och verktyg och det är det vi vill tillföra.

Inga patentlösningar

Ann Jönsson Lindström arbetar med att coacha chefer och hjälpa dem att utveckla sitt ledarskap. Tillsammans med Kari Österling, civilekonom, pedagog och facilitator, leder hon kursen "Från prat till resultat".

Under tre dagar handleder de kommunikatörers utvecklingsarbete med utgångspunkt i de utmaningar de står inför i sina yrkesroller.

Ann Jönsson Lindström påpekar att det inte finns någon patentlösning på hur man går från tanke till praktik, då förutsättningarna varierar i olika organisationer.

– Innan vi börjar kursen tar jag och Kari därför först kontakt med deltagarna för att ta reda på vilka utmaningar just de står inför. Med det som grund bygger vi sedan vidare med hjälp av coachning och facilitering.

Enkla verktyg ger resultat

Under processen kommer deltagarna att få inventera och analysera de viktigaste, resultatdrivande kommunikationsfrågorna är i den egna organisationen. Tillsammans går gruppen igenom hur trovärdighet och trygghet kan skapas i organisationen, och hur kommunikatören kan arbeta med facilitering och coachning i ledarskap och styrning.

För Sylvia Rydström bidrog "Från prat till resultat" till att hon började tänka annorlunda men med enkla medel.

– Jag testade mina nya kunskaper på mina kollegor och fick väldigt bra respons. Det var enkla verktyg som gav förvånansvärt bra resultat. Bland annat testade jag en metod där jag tog fram en prioriteringsordning för en fråga vi arbetar mycket med just nu. Analysen gjorde det lättare att se vad som var viktigt och mindre viktigt i den frågan.

Läs mer och boka plats

24/3 i Stockholm: Från prat till resultat

 

Strategisk kommunikation
loader
Laddar