God presentationsteknik – en förutsättning för framgångsrik kommunikation

Publicerad: 20 maj 2015

Som kommunikatör krävs insikt och förståelse för påverkansarbete i komplexa situationer. Helena Ståhl, vd för Ståhl+Partners, har arbetat med träning och utveckling av presentationsteknik och kommunikation i 24 år. Med utbildning inom både journalistik och ekonomi har hon stor erfarenhet inom budskapspaketering och behovsanalys, och efter att ha arbetat i åtta olika länder utbildar Ståhl med bred erfarenhet från branschen.

Övning ger färdighet

Kursen "Påverka positivt med god kommunikation" erbjuder konkret träning i presentationsteknik. Med praktiska övningar i röstanvändning, visuella hjälpmedel och kroppsspråk jobbar deltagare och kursledare tillsammans med feedback och diskussion.

– Det gäller att hela tiden träna för att utvecklas. Man måste också visa publiken respekt genom att anpassa sitt framförande efter sammanhang. Ett vanligt misstag som görs inför ett anförande är att man inte är tillräckligt förberedd, eller att man förlitar sig helt på tekniska hjälpmedel som till exempel Powerpoint, menar Helena Ståhl.

I dialog med kursledare behandlas ämnen som uppmärksamhetsskapande och negativa attityder. Genom förenkling av abstrakta koncept lär Helena Ståhl sina deltagare hantera laddade frågor och invändningar på ett positivt sätt.

– Att lyckas med verbal kommunikation handlar mycket om självkännedom och att ha intresse för andra människor. Att man är en bra estradör innebär inte per automatik att man är en bra kommunikatör. Man måste kunna kommunicera med känsla och förmedla sitt budskap med hjärtat. Publiken känner direkt om man saknar ett brinnande engagemang för ämnet.

Två dagar av träning och diskussion

Under två dagar ges kursdeltagare möjlighet att anskaffa sig praktiska verktyg att applicera i det dagliga arbetet. Med professionell feedback, både i enrum och i grupp, utvecklas deltagarna för att efter avslutad kurs kunna kommunicera förändring obehindrat och framgångsrikt!

Läs mer

loader
Laddar