Programmet klart för Finforum 2016

Publicerad: 18 okt 2016

Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på Stora Enso, och Helena Nordman-Knutson, senior kommunikationsrådgivare på Hallvarsson & Halvarsson, kommer att delta på Sveriges Kommunikatörers seminarium som handlar om hur man kan kommunicera hållbarhet på ett sätt som gör det intressant för investererare. 

Dagen är full med spännande talare för dig som är intressade av hållbarhet och kommunikation. Bland annat kommer finansmarknadsminister Per Bolund att berätta om hur politiken kan bidra till en hållbar finansmarknad. Under dagen delas också priset Bästa redovisning 2015 ut. 

Programmet

08.00–09.00
Registrering med drop-in frukost

09.00–09.15 
Börsöppning med klockringning

09.15–09:20
Vår moderator Per Grankvist, samtidsanalytiker, skribent och föreläsare hälsar välkommen

09:20- 09:30
Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm, inledningstalar

09.30–10.45
Vad kännetecknar en hållbar finansmarknad?

09.30: Finansmarknadsminister Per Bolund ger sin syn på hur politiken kan bidra till en hållbar finansmarknad

10.00: Paneldebatt om hur näringslivets olika aktörer kan bidra till en hållbar finansmarknad

Marianne Bogle, Excecutive Director, CSR Sweden
Tommy Borglund, Director/Partner, Hållbarhetskommunikation Hallvarsson & Halvarsson 
Elisabet Jamal Bergström, Hållbarhetschef, Handelsbanken
Henrik Sundström, Hållbarhetsansvarig, Electrolux 
Lars Söderfjell, Aktiestrateg, Swedbank

10.45– 10.55
Intervju med hållbarhetschefen Kersti Strandqvist, SCA

10.55–11.15 
Mingelpaus med kaffe

11.15–12.00

Parallella seminarier:

  • Erfarenheter från AB Volvos intressentundersökning. Hur kan man mäta och kvantifiera hållbarhet? 

För att kunna använda hållbarhetsdata om utsläpp, hälsa och social påverkan på ett trovärdigt sätt så måste det ske en harmonisering av räknesätt och metoder. Vilka modeller finns och hur ser arbetet ut framöver för att vi ska kunna nå detta mål?

Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management, AB Volvo

  • Så kommunicerar man hållbarhet till investerare

Företag kan se stora värden försvinna om inte hållbarhet är integrerat i affärsverksamheten. Trots det visar investerare fortfarande ett svagt intresse för hållbarhetsfrågor och integrerar sällan hållbarhetsinformation i värderingen av bolag. Under en paneldebatt diskuterar vi hur man kommunicerar hållbarhet till investerare och gör det till en trigger för värderingar av bolag.

Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso
Helena Nordman-Knutson, kommunikationsrådgivare, Hallvarsson & Halvarsson
Moderator: Cecilia Schön Jansson, vd, Sveriges Kommunikatörer

  • Nya krav på företagen att upprätta en hållbarhetsrapport

Under hösten ska riksdagen fatta beslut om propositionen ’Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy’. Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 
EY tar er igenom vad kraven innebär, vilka företag som berörs och hur ni kan göra för att komma igång. De nya bestämmelserna planerar att införas i årsredovisningslagen och ska tillämpas för första gången på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Marianne Förander och Patrik Jacobsson, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), EY

12.00–13.15
Lunch med prisutdelning ”Bästa redovisning 2015”

13.15–14.15
Bästa redovisning, erfarenheter och iakttagelser från årets genomgång
Ordförande i juryn för Bästa redovisning, Nils Liliedahl, går igenom årets fokusområden, gjorda iakttagelser och aktuella trender i börsbolagens årsredovisningar.

14.15
Avslutning

Investor relations
loader
Laddar