Riksdagens intranät utsett till ett av de tio bästa i världen

Publicerad: 12 jan 2016

– Sveriges riksdags intranätteam lade inledningsvis tid på att förstå roller, behov och processer för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete med användaren i fokus. Detta resulterade i en modern, responsiv design med fokus på tydlighet och effektivitet, säger Jakob Nielsen, användbarhetsexpert och grundare av Nielsen Norman Group.

Riksdagens intranät används av riksdagens ledamöter samt anställda vid de åtta riksdagspartiernas kanslier och vid Riksdagsförvaltningen. Intranätet lanserades i mars 2014 efter ett års utvecklingsarbete. Leverantör är Creuna.

– Vi är glada och stolta över priset. En framgångsfaktor i utvecklingen av riksdagens digitala kanaler är Riksdagsförvaltningens höga kompetens inom webb- och digital utveckling, och att nyckelresurser finns kvar inom organisationen även efter projektets slut, säger Karin Hedman som är informationschef på Riksdagsförvaltningen.

Rollstyrt och uppgiftsbaserat

För att de olika användargrupperna snabbt ska kunna hitta rätt information är intranätet rollstyrt. Det innebär att olika grupper delvis ser olika information som är anpassad till just deras behov.

– Det är viktigt att riksdagsledamöterna har tillgång till snabb och pålitlig information. Vår målsättning har varit att ledamöterna ska behöva lägga mindre tid på administration och på så sätt få mer tid till sitt ledamotsuppdrag, säger projektledare Jessica Stringer Bodin.

Hela organisationen involverades

Riksdagsförvaltningen har varit måna om att driva utvecklingen av riksdagens digitala kanaler i en öppen process och att under hela processen involvera användarna. Under projektet har användarna av intranätet kunnat följa utvecklingsarbetet via en betaversion och utvecklingsblogg. Projektet hade också referensgrupper med ledamöter samt anställda vid partikanslier och förvaltning.

Projektteamet arbetade agilt*, och arbetssättet fungerade så bra att intranätredaktionen numera även använder sig av scrum** som arbetsmetod för det löpande innehållsarbetet.

– Vårt stora fokus på användbarhet, det agila arbetssättet, ett bra projektteam och det goda samarbetet med leverantören har varit avgörande för resultatet, säger Jessica Stringer Bodin.

Framgångsfaktorer bakom intranätet

  1. Fokus på innehåll, användbarhet och användarupplevelse under hela projektet – Det är innehållet och tillhörande tjänster som är det viktigaste på en webbplats. Riksdagens projektgrupp arbetade utifrån att innehållet är kung.
  2. Kunnande om organisationen, processer och verksamheten – A och O för ett bra intranät och för att ta fram rätt innehåll och tjänster. Intervjuer, tester, avstämningar, referensgrupper tillsammans med en öppen utvecklingsprocess där användarna kunde följa utvecklingen via en blogg och testa på en betaversion av intranätet.
  3. Agil arbetsmetod – Riksdagen arbetade under projektet enligt scrum. Det gjorde att de kunde prioritera om och justera vad som skulle utvecklas allt eftersom de lärde sig mer och såg lösningen växa fram, berättar projektledare Jessica Stringer Bodin.
  4. Kompetens inom digital utveckling, även efter projektets avslut – Underskatta inte vikten av att det finns kompetens och projektledning inom förvaltningen, och att nyckelresurser finns kvar även efter att projektet avslutats.


FOTO PÅ KÄRNAN AV PROJEKTGRUPPEN
. Från vänster längst bak: Angelina Fredriksson, Creuna, Karin Hedman, informationschef, Janna Palmgren, Creuna, Anna Elding, projektledare för innehåll, Ingeborg Granlund, projektkommunikatör och Lars Gustavson, kommunikationsstrateg. Mittenraden: Paul Lernmark, teknisk projektledare, Katja Engelhart, Creuna, Katarina Willstedt, webbredaktör och Åse Karlsen, webbredaktör. Längst fram: Birgitta Elgemyr, webbredaktör och Jessica Stringer Bodin, projektledare.

* Agilt = en flexibel arbetsmetod som anpassas under projektets fortgång där projektgruppen kontiuerligt prioriterar vad som ingår i en så kallad sprint (en period, vanligtvis runt 2–3 veckor).
** Scrum = Att jobba med delmål som färdigställs inom ramen för sprint. 

Internkommunikation
loader
Laddar