Riktlinjer för dig som jobbar med PR i sociala medier

Publicerad: 26 jun 2015

I dag är det vanligt att annonsörer samarbetar med inflytelserika bloggare och andra opinionsbildare i sociala medier. Detta har dock ibland kritiserats för att det kan vilseleda mottagarna kring vad som är reklam och PR, särskilt då innehållet riktar sig till unga.

Ett av många exempel är då 13-åriga bloggaren Lisa Johnson, även kallad för Misslisibell, i våras anmäldes till Reklamombudsmannen av Gustav Martner, tidigare ordförande i Sveriges Kommunikationsbyråer. Anmälan avsåg både Misslisibell och modeföretaget JFR.se och har sin grund i att bolaget JFR utnyttjat Misslisibell till att göra produktplacering och så kallad ”smygreklam” av mode- och skönhetsprodukter till andra barn.

För att förenkla och förtydliga vad som gäller för de som arbetar med PR och marknadsföring i sociala medier, har Sveriges Annonsörers mediekommitté för PR utformat nya rekommendationer. Rekommendationerna är framtagna i samråd med Reklamombudsmannen.

Syftet med rekommendationerna är att sprida kunskap till vad som gäller när företag och annonsörer arbetar med PR och marknadsföring i sociala medier, samt främja ett gott och etiskt samarbete mellan annonsör och opinionsbildare.

Läs mer 

Rekommendationer för dig som arbetar med PR och marknadsföring i sociala medier

Mediarelationer
loader
Laddar