Riv murarna med mera punk och gräv

Publicerad: 13 apr 2016

Text: Astrid Boisen

Kommunikation är viktigt för att nå affärs- eller verksamhetsmål, men uppdraget är ofta otydligt. Möten, mejl och gänget på jobbet, inklusive chefen, är de viktigaste kommunikationskanalerna. Men den vertikala kommunikationen fungerar ofta bättre än den horisontella.

Svaren visar på ett problem. Speglar våra marknads- och kommunikationsfunktioner förändringarna i omvärlden, eller är de fast i strukturer från förr? Gränserna mellan samhälle och marknad utmanas, liksom gränserna mellan reklam och PR, journalistik och desinformation. För att inte tala om gränserna mellan intern och extern kommunikation, marknad, HR och kommunikation.

Två typer av kultur

Två begrepp är värda att lägga på minnet – Solid Society och Liquid Society. Den solida kulturen känner vi igen. Det handlar om centraliserade funktioner, kontroll, tydliga gränser, långsiktig planering, målgrupper och masskommunikation.

Den "flytande" kulturen handlar om upplevd osäkerhet pga mer information och fler valmöjligheter, fördjupad individualism, ökad reflexivitet (att iakta sig själv i förhållande till omvärlden), medialisering, mobilitet samt interpersonell kommunikation i realtid. Kort sagt en flytande kultur.

Autokommunikation blir allt vanligare, alltså att individer och organisationer talar med sig själva. Vi blir narcissister. "Här kommer alla" gäller, men också en kollektiv intelligens (nätet) och en vilja att göra gott för miljö och människor.

Lär av varandra

När vi nu går från åtskilda funktioner, till exempel marknads- och kommunikationsavdelningar, talar Jesper Falkheimer om drivkraft, nya affärsmodeller och starkare intressenter (som konsumenter och medborgare) som avgörande för hur vi lyckas leda processen.

Den strategiska kommunikationen tar plats som ledningfunktion och genomsyrar hela organisationen – om vi kan ändra vårt sätt att tänka. Men det är inte så enkelt att det bara finns ett mindset. I verkligheten finns olika logiker; marknadslogik, samhällslogik, medialogik och så vidare.

Vi behöver därför förtroendemäklare som kan ge råd och bevaka organisationens förtroendekapital. Men vi behöver också relationsbyggare och digitala strateger. Så vad är summan av kardemumman? Verkligheten har förändrats, acceptera och utveckla! Mångfald är bra. För att inte tala om snabbhet. Riv murarna mellan avdelningarna. Ni behöver inte slå samman, men definitivt samarbeta.

Men vad var det där med mera punk och gräv? Jesper Falkheimer vill att kommunikatörer och marknadsförare ska lära av varandra. Kommunikatörerna får gärna våga vara mera punk och marknadsfolket mera kritiskt grävande.


Referatet är skrivet av Astrid Boisen, Sveriges Kommunikatörer Region Västra, under Marknadschefsdagarna 2016 i Göteborg. För mer information om föreläsningen och programmet, besök Marknadschefsdagarna

Strategisk kommunikation
loader
Laddar