Röster om årets omgång av Communication Executives Program

Publicerad: 26 nov 2018
Vad tycker du har varit den främsta behållningen av programmet för din egen del?

–Programmet har gett mig en ökad förståelse för andra professioners verksamhetsområden och jag tycker att upplägget med de olika modulerna har gett mig en bredare kompetens och förståelse för helheten. Det ger mig en trygghet och möjlighet att ta klivet fram i fler situationer. Att dessutom under kursen få ta del av aktuell forskning inom kommunikation är absolut något jag ser som en viktig del, säger Magnus Källström som är kommunikationschef på Älmhults kommun.

–Den främsta behållningen för min del var dels en genomtänkt programstruktur med mycket hög akademisk nivå på föreläsarna. Många av professorerna tillhör inte bara Sveriges främsta utan är även internationellt framstående. Dels att under en längre tid få möjlighet att reflektera över yrkesrollens förutsättningar tillsammans med en grupp där alla andra också är kommunikationschefer, säger Johan Florén som är kommunikationschef på Sjunde AP-fonden.

Du har spenderat 24 dagar på kursgård med 13 andra deltagare. Vad har gruppen haft för betydelse för dig?

–En helt fantastisk tillgång för framtiden, jag har fått vänner för livet känns det som. Det är vemodigt när det är slut, men jag tror att slutet på utbildningen är starten för ett väldigt viktigt nätverk, säger Anna Emanuelsson som är kommunikationschef SAAB Group.

–Nätverket i form av mina kurskamrater är ovärderligt. Att vi dessutom kommer från såväl offentlig sektor, privat näringsliv och intresseorganisationer är en stor styrka. Vi har kommit varandra ganska nära under det här året, och lärt känna varandra såväl yrkesmässigt i diskussioner och samtal som socialt. Vi kommer att hålla i nätverket och träffas framöver. Det ger en enorm möjlighet till vidare utveckling och dessutom en trygghet att bara kunna lyfta luren till en god kamrat och kollega från en annan bransch för att få ett nytt perspektiv på en utmaning som man står inför, säger Veronica Sandström, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar.

Kan du konkret se några fördelar, utvecklingssteg eller effekter av ditt Communication Executives Program-år redan nu?

–Jag bytte arbetsgivare i slutet av kursen och tog steget in i kommunens ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig del i alla delar av en verksamhet och även om jag sedan tidigare har ledarskapserfarenhet kände jag att utbildningens innehåll gav mig den helhet som krävs i min nya roll, säger Magnus Källström.

–Känner att jag fått ett antal verktyg som jag direkt har kunnat använda i min vardag, som chef och del av ledningsgruppen. I övrigt tycker jag att perspektiv är ett viktigt begrepp här – inspel från andra kollegor i olika branscher ger mer "utifrån och in-perspektiv" på sin egen verksamhet, säger Anna Emanuelsson.

–Förutom att ha utvecklats i min specifika roll, är nog ökat intresse för kommunikationsrelaterad forskning den mest påtagliga effekten så här direkt efter avslutad utbildning. Högre forskningsnivå kommer vara en viktig del i utvecklingen av hela området, säger Johan Florén.

–Eftersom programmet ligger utlagt över ett helt år så hinner man löpande reflektera, utveckla och implementera nya tankar, erfarenheter och perspektiv. Jag har till exempel nu en helt annan förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning, det påverkar hur jag arbetar tillsammans med min ekonomichefskollega. Föreläsningarna i ekonomisk psykologi och förhandlingsteknik har påverkat hur jag och mina medarbetare utformar våra kommunikationskampanjer, säger Veronica Sandström.

Om du ska ge dina branschkollegor ett råd till att gå Communication Executives Program. Vilket råd är det?

–Se till att du verkligen har tid att fokusera på utbildningen. Det är viktigt att kunna "lämna vardagen" hemma – både arbetsmässigt och familjemässigt – och bara gå in i "CEP-bubblan", säger Anna Emanuelsson. 

–Det är att nog att gå "all in". Förutsättningarna är utmärkta, men man får inte ut mer än man satsar själv, säger Johan Florén.

Sveriges Kommunikatörer önskar årets deltagare ett stort lycka till i framtiden och ser fram emot nästa års programstart.

Nästa omgång startar den 5 februari 2019

Den 5 februari 2019 startar nästa omgång av Communication Executives Program. Anne Gregory kommer från och med nästa år att vara programansvarig tillsammans med Charlotte Simonsson, universitetslektor på Lunds universitet. Gregory är professor i Corporate Communication vid University of Huddersfield och har drivit stora forskningsprojekt och konsultativa program för både den privata och offentliga sektorn. Hon har stor erfarenhet av liknande exekutiva managementprogram för chefer i såväl England som Spanien.

Programmet kommer nästa år att förnyas på flera sätt. Bland annant kommer det att läggas större fokus på ett eget projekt som löper parallellt med utbildningen. Detta kommer att medföra stor nytta för deltagarnas arbetsgivare, samtidigt som deltagarna får applicera sina nya kunskaper i ett konkret case.

Programmet kommer bestå av följande moduler, fördelade på 20 dagar:

  • Trender och omvärldsanalys
  • Relationer och påverkan
  • Strategi, innovation och utveckling
  • Ekonomistyrning och finansiell kommunikation
  • Ledarskap
  • Kommunikation och ledning

Anmälningsprocessen pågår fram till 30 december 2018.

Vill du veta mer om Communication Executives Program?

Kontakta Nilla Peterson, utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer
E-post: nilla.peterson@svkom.se  
Mobil: 070-5557550


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar