Så arbetar Ericsson med hållbarhet

Publicerad: 5 mar 2018

Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling antogs i september 2015 på uppdrag av FN. Tillsammans med klimatförhandlingarna i december samma år, ger dessa mål viktiga riktlinjer för hur företag bör arbeta med hållbarhet.

Sedan 2017 lyder svenska företag också under lagkrav om hållbarhetsredovisning och mångfald.

För telekomföretaget Ericsson är hållbarhet en del av affären, där bolagets uttalade syfte är "Innovating Technology for Good", för att kunna skapa en varaktig positiv förändring i samhället. Technology for Good omfattar kärnverksamheten, men här ryms även flera olika hållbarhetsprojekt där Ericssons teknik och know how får komma till användning för att lösa utmaningar inom miljöfrågor samt social och ekonomisk hållbarhet.

Daniel Paska är ansvarig för Technology for Good Program på Ericsson.

- Det jag gör är att integrera hållbarhetstänk i olika projekt och fungera bland annat som en inkubator eller innovationshub för hållbarhetsarbetet kan man säga. Det handlar om att hitta projekt som våra anställda arbetar med och hjälpa till med utveckling och finansiering, säger Daniel Paska.

Ett sådant projekt är MicroWeather som är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att mäta regn i realtid med hjälp av befintlig telekominfrastruktur.

Men varför ska man som företag lägga ner så mycket pengar på hållbarhetsarbete? Daniel Paska förklarar.

- Forskning från Världsbanken och även vår egen forskning på Ericsson visar att om man ökar tillgången till internet i ett land med 10 procent så ökar det landets BNP i snitt med 1 till 3 procent. För utvecklingsländer betyder detta väldigt mycket, där den huvudsakliga internetanvändningen sker via mobilt bredband, säger Daniel Paska.

Hur påverkar Agenda 2030 och de globala målen Ericssons hållbarhetsarbete?

- Vår bransch kan påverka alla de globala målen. Och vi vill vara med att påverka. Det är ett sätt för oss att visa vad vi kan bidra med genom våra produkter. Det är också viktigt att vi visar att det finns en affär i det här. För att uppnå målen, måste projekt och produkter kunna visa på en ekonomisk hållbarhet och vara ett medel för att skapa nya affärer och kommersiella produkter, säger Daniel Paska.

Hållbarhetsrapporten ett viktigt kommunikativt verktyg

För Ericsson som är ett B2B-företag kommunicerar man mycket direkt med sina kunder. Event och mässor som Mobile World Congress i Barcelona och CES i Las Vegas, är viktiga arenor för att visa upp produkter. Till det kommer mycket kommunikation i egna kanaler i form av pressmeddelande och bloggar. Den enskilt största kommunikativa händelsen och ett viktigt verktyg för att nå ut är bolagets årliga hållbarhetsrapport som publicerades 27 februari.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar