Kvinna blir intervjuad framför kameran

Så blir du ett proffs på medierelationer

Publicerad: 7 maj 2018

Vad är värdet av en bra relation med media och hur fungerar egentligen medielogiken? Vi bad Helena Brunkman, kursledare med mångårig erfarenhet både framför och bakom TV-kameran, berätta mer och ge oss sina bästa tips.

Helena Brunkman har själv stått såväl framför som bakom kameran, och vet hur läskigt det kan kännas. I kursen Medierelationer och intervjuträning får du under en dag lära dig verktygen för att hantera media på ett framgångsrikt sätt – och praktisk träning i att använda dem. 

 

Vad är viktigast att förstå för att kunna hantera media på ett bra sätt?

 – Att ha en god förståelse för medielogiken gör att man kan fokusera på rätt saker och därmed vara relevant. Det gör också att man inte fastnar i småsaker utan kan fokusera på den stora bilden. En god relation och förståelse för media ökar också chanserna att lyckas med ett framträdande – även i svåra granskningar. Att alltid utgå ifrån att alla samtal spelas in gör att man skärper sig och inte säger något "off the record”, säger Helena.

 

Har du exempel på bra respektive dålig mediehantering?

 – Dålig mediehantering får man när inställningen till journalister och media är negativ, när man blir långsam av att den egna organisationen inte prioriterar mediekontakter och när man i kris omger sig med ryggdunkande kollegor som säger att "allt kommer gå bra". Bra mediehantering åstadkommer man när mediefrågor prioriteras av alla i organisationen, när man sätter sig in i tittarens/läsarens/lyssnarens känsla och utgår ifrån den och när man är noggrann med analysen och kontexten av nyheten, säger Helena.

 

 Har du något konkret tips för oss kommunikatörer som hanterar media?

 – Var vänlig och be om frågorna i förväg och repetera så att du inte missförstått något. Be om journalistens vinkel på nyheten så att du förstår kontexten. Det är viktigt att inte fastna i småsaker, säger Helena.

 


Läs mer om kursen Medierelationer och intervjuträning och boka dig här.

PR och Media/ Presentation och retorik

Tre snabba frågor om kursen Medierelationer och intervjuträning

Helena Brunkman

Vi ställde tre snabba frågor till kursledare Helena Brunkman:

 

1. Vilka är de största utmaningarna med medierelationer och intervjusammanhang?

Att man känner sig otrygg och rädd för att säga fel. Att vara  relevant, angelägen och trovärdig för publiken.

 

2. På vilket sätt hjälper kursen till att möta dessa utmaningar?

Här får man en solid grund att stå på som skapar trygghet och entusiasm inför mötet med media. Dagen präglas av ett stort fokus på hur publiken ska uppfatta deltagarens verksamhet.

 

3. Vad får man konkret med sig efteråt?

Vi tränar på intervjuer. Deltagarna får dessutom kunskap om allt från medielagarna och de etiska spelreglerna till hur nyheter skapas och hur en stor granskning går till bakom kulisserna. Man får dessutom praktiska checklistor för hur man lyckas med intervjuer.

 

Läs mer och boka kursen Medierelationer och intervjuträning här.

loader
Laddar