Funktionsnedsatt person tar del av webbplats

Tre snabba med Pär Lannerö: Så följer du webbdirektivet och gör din webb tillgänglig för alla

Publicerad: 13 sep 2019

"Det saknas fortfarande kunskaper både hos myndigheterna, webbyråer och andra leverantörer om webbdirektivet"

Vi ställde några snabba frågor till Pär Lannerö, konsult inom digital hållbarhet och tillgänglighet och kursledare för Så gör du din webb tillgänglig för alla.

1. Vilka är de största utmaningarna när man ska förhålla sig till webbdirektivet?

Det finns tyvärr ganska många utmaningar. Personer med funktionsnedsättning tillhör i regel inte de som hörs mest. När något på webben inte är tillgängligt är det mer troligt att användaren ber någon närstående om hjälp än att hen kontaktar webbplatsens ägare och påtalar problemet. Alternativt att användaren lägger sin energi på att på egen hand ta sig förbi hindret. Men inget av detta leder till att sajtägare får kännedom om de problem som ofta finns. Därmed prioriteras inte tillgänglighet när det finns andra intressenter som skriker högre. 

Den som är ansvarig för digitala tjänster har väldigt många saker att ta hänsyn till. Det är GDPR, säkerhet, SEO, prestanda, upphandlingsregler, klarspråk, formgivning, arbetsfördelning och så vidare. Konkurrensen om resurser och uppmärksamhet är alltså stor.

Hittills har det inte funnits några tydliga lagkrav på tillgänglighet. Det har varit vaga formuleringar om att ge alla samma förutsättningar, och det har funnits rekommendationer - men inte hårda krav.

Eftersom människan är komplex (det finns över 7000 olika mänskliga förmågor uppräknade i Socialstyrelsens katalog ICF) finns det väldigt många olika typer av och grader av funktionsnedsättning. Många av dem är dessutom relativt okända. Visste du till exempel att personer med en viss typ av epilepsi riskerar att drabbas av anfall om en webbsida blinkar för mycket? Den stora bredden av olika funktionsnedsättningar gör att många olika insatser kan behövas för att en webbplats ska bli tillgänglig. Ofta är var och en av dem ganska enkel, men den stora bredden utgör en utmaning i sig. Den som börjar sätta sig in i tillgänglighetsområdet märker snart att det tar lång tid.

Det går inte att med ett snabbt automatiskt test avgöra om någonting är tillgängligt. Det finns automatiska tester, men många aspekter går ännu inte att avgöra med automatik. Till exempel är det möjligt att avgöra om en bild har en beskrivande text eller ej, men däremot går det inte att avgöra om den är tillräckligt bra. Den borde beskriva bildens innehåll, men ibland anges till exempel fotografens namn istället, vilket inte räcker för den som inte kan se bilden.

Eftersom det finns en stor bredd av olika behov är det inte bara en yrkesgrupp som berörs. Formgivare, redaktörer, programmerare och videoproducenter berörs, liksom indirekt även upphandlare och beslutsfattare.

På grund av en kombination av ovanstående faktorer saknas det fortfarande kunskaper både hos myndigheterna, hos webbyråer och andra leverantörer. Dessutom är det långt ifrån alla utbildningar som ger grundläggande kunskaper om tillgänglighet.

 

2. Hur kan man börja ta sig an de utmaningarna?

Lyckligtvis finns det en internationell standard med 50 kriterier som EU har beslutat ska vara minimikrav för digital tillgänglighet. Under kursen Så gör du din webb tillgänglig för alla kommer vi både att gå igenom de viktigaste delarna av denna standard och ge en bred introduktion som hjälper deltagarna att få ett grepp om vad som kan behöva åtgärdas på de egna webbplatserna.

 

3. Vad kommer man konkret att få med sig efter kursen?

Förståelse för vad som behöver göras, och inspiration - för det handlar inte i grunden om lagkrav och checklistor utan om att göra livet lite lättare för många människor och få möjlighet att nå ut mer med information och service.

 

4. Kommer kursen innehålla någon aha-upplevelse, oväntat innehåll eller spännande gästföreläsare?

Deltagarna kommer att få möjlighet att simulera olika funktionsnedsättningar, vilket definitivt brukar ge aha-upplevelser. De kommer att få en bättre förståelse för många av sina användare, och se på sin webbplats på ett nytt sätt.

 

Kursen Så gör du din webb tillgänglig för alla ges i Stockholm. Läs mer och boka här.

Tips för att göra din webbplats mer tillgänglig

Pär Lannerö är kursledare för Så gör du din webb tillgänglig för alla

 

  • Som i så många andra sammanhang är det lätt att uppnå stor förbättring i början. Den så kallade 80-20-regeln gäller definitivt här. Du kan undanröja en stor del av alla hinder med ganska blygsamma insatser. Däremot är det mycket svårt att bli perfekt.

 

 

  • Nästa steg är att prova på att använda en skärmläsare för att navigera på sajten. En sådan finns i nästan alla datorer och smarta telefoner. 

Relaterat innehåll

att upphandla

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Snart har det gått ett år sedan GDPR...

loader
Laddar