4 snabba frågor – så hanterar du media idag

Publicerad: 14 feb 2018
Vad är den största skillnaden i att arbeta med pressfrågor idag, jämfört med för 10-15 år sedan?

 –För dagens pressansvariga kommunikatörer är den stora skillnaderna dels mängden kanaler och plattformar där nyheter snabbt kan få fäste och spridning, dels den ständigt pågående deadlinen i kombination med allt mer tidspressade journalister samt att faktakoll och analys i mycket högre grad hamnar på kommunikatörens bord än tidigare, en viktig uppgift i tider då vi utmanas av propaganda, alternativ fakta och fake news.

 

Vad är viktigast att förstå för att kunna hantera media på ett bra sätt?

 –Att ha en god förståelse för medielogiken gör att man kan fokusera på rätt saker och därmed vara relevant. Det gör också att man inte fastnar i småsaker utan kan fokusera på den stora bilden. En god relation och förståelse för media ökar också chanserna att lyckas med ett framträdande - även i svåra granskningar. Att alltid utgå ifrån att alla samtal spelas in gör att man skärper sig och inte säger något "off the record".

 

Har du exempel på bra respektive dålig mediehantering?

 –Dålig mediehantering får man: när inställningen till journalister och media är negativ, när man blir långsam av att den egna organisationen inte prioriterar mediekontakter och när man i kris omger sig med ryggdunkande kollegor som säger att "allt kommer gå bra". Bra mediehantering åstadkommer man när mediefrågor prioriteras av alla i organisationen, när man sätter sig in i tittarens/läsarens/lyssnarens känsla och utgår ifrån den och när man är noggrann med analysen och kontexten av nyheten.

 

Har du något konkret tips för oss kommunikatörer som hanterar media?

 –Var vänlig och be om frågorna i förväg och repetera så att du inte missförstått något. Be om journalistens vinkel på nyheten så att du förstår kontexten. Det är viktigt att inte fastna i småsaker.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar