Så har arbetet med investor relations påverkats av digitaliseringen

Publicerad: 17 dec 2018

Hur har digitaliseringen av våra medievanor påverkat börsbolagens IR-arbete?
–IR-arbetet har helt klart förändrats till följd av digitaliseringen – alla bolag tvingas bli mer kärnfulla och tydliga - men förmodligen har IR förändrats mindre än andra kommunikationsdiscipliner. Investor Relations är fortfarande en traditionell och ganska konservativ bransch med strikta regleringar, vilket ställer stora krav på hur och när bolagen kan kommunicera med marknaden. Men de senaste två åren har det ändå skett en förflyttning och fler och fler börsbolag har börjat använda nya digitala sätt att kommunicera, exempelvis via sociala medier, korta filmer eller sammanfattande digitala rapporter.

Hur väl tycker du att börsbolagen har förstått och hanterat utvecklingen?
–Sverige ligger ganska långt efter exempelvis USA där bolagen är mycket bättre på att använda sociala medier och film i sitt IR-arbete. Jag tror att många svenska börsbolag drar sig från att använda dessa kanaler för att inte råka dela med sig av känslig information på fel sätt. Även om jag förstår tankesättet tror jag samtidigt att det finns stora möjligheter att bli mer digitala i IR-arbetet utan att kompromissa med regelverket. Många viktiga potentiella investerare finns ju på sociala medier, så varför skulle inte bolagen vara där? Digitalisering är inget man kan välja att vara en del av – den är där oavsett om börsbolagen vill det eller inte. 

Vad är det viktigaste att tänka på när man arbetar med IR år 2018?
–Håll koll på regelverket! Det absolut viktigaste för att skapa förtroende är att göra rätt sak, i rätt tid och med korrekt och tydlig information.

–Våga testa nya kanaler! Se de digitala kanalerna som ett sätt att belysa olika delar av er verksamhet. Ofta är börsbolagen duktiga på att ta fram omfattande material till årsredovisningar och webb, men som kräver att investerare aktivt behöver leta upp informationen. Sociala medier är ett perfekt sätt att belysa information och äga dialogen med kapitalmarknaden.

Hur arbetar man för att undvika vilseledande information som sprids i sociala medier och olika forum?
–Det man kan göra som ett börsnoterat bolag är att vara strukturerad, transparent och tydlig i sin kommunikation till marknaden – och ha en konsekvent strategi i både med-och motgång. Mitt tips är att aldrig bemöta rykten och spekulationer som sprids i olika forum. Däremot är det viktigt att bevaka dessa kanaler för att fånga upp eventuella luckor i sin kommunikation, och ställa sig frågan om det är något som kan förbättras eller förtydligas i framtiden. 

Vilka börsbolag ska man följa i sociala medier för att få inspiration?
–Bra exempel är till exempel Jacob Broberg, kommunikationsdirektör på Cloetta, Klaus-Anders Nysteen, vd på Hoist Finance och Johan Dennelind, vd på Telia. Personligen gillar jag när vd:ar eller ledningspersoner är aktiva på Twitter – det kräver dock ett genuint personligt intresse från personen ifråga och en tydlig policy från bolaget hur det ska hanteras. 

Vad är dina främsta tips för bra relationer med kapitalmarknaden?
Kommunicera tydligt, konsekvent och transparent i alla väder. Det ger mest trovärdighet över tid och det kommer aldrig att ändras.

–Våga vara personlig i vd-ord – i slutändan är det människor som ska tala till andra människor.

–Våga testa nya kanaler. Varför inte testa Twitter och LinkedIn för ditt börsbolag? Det är inte så tidskrävande som jag upplever att många tror. Eller varför inte en kort, filmad intervju med vd efter nästa kvartalsrapport, där de viktigaste budskapen kommer fram? Men tänk på att 80 procent av filmerna ses utan ljud – så arbeta gärna in textbudskap eller illustrationer.

–Till följd av nya EU-regleringar ser vi att börsbolagen själva i större utsträckning kommer välja att hitta och möta investerarna direkt, utan att en bank är mellanhand. Det kommer i sin tur ställa högre krav på att bolagen har en genomarbetad IR-strategi och mål för sitt IR-arbete.

 


 Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar