"Insikter från intressenter måste tillbaka in i verksamheten på ett naturligt sätt"

Publicerad: 16 sep 2015

Foto på Petra Janfelt– Som energibolag behöver vi lyssna på våra kunder och andra stakeholders. Vad politiker och myndigheter beslutar och hur NGO:s påverkar har en stor inverkan på vår verksamhet. På avdelningen Stakeholder Management arbetar vi med att förstärka relationen med Eons intressenter, säger Petra Janfelt, Head of Brand Insight and Market & Customer Communication på Eon.

Jobbar i förändringsloopar

Eon har ett ambitiöst förhållningssätt till sina intressenter. De analyser och insikter som teamet på Brand Insight arbetar fram, används som underlag i hela verksamheten och är en viktig del när Eon fattar beslut om kommunikation och handlingar framåt. Insikterna från intressenterna förs löpande tillbaka genom förändringsloopar, och påverkar också hur Eon bedriver sin verksamhet.

– För att arbetet med intressenterna och våra förändringsloopar ska fungera är ledningsgrupperna i de olika verksamheterna i Norden en nyckelroll. Det är en stor fördel att vi har kommunikation förankrat i högsta ledningen. Ledningen i sin tur behöver våra underlag som en del för att fatta beslut, berättar Petra Janfelt.

En av framgångsfaktorerna för att få hela verksamheten att se värdet av kommunikation, har varit att ta fram nyckeltal som alla kan relatera till.

– Eon är ett ingenjörsstarkt varumärke där medarbetarna är vana vid att mäta saker med väl underbyggda grafer och siffror. Det är viktigt att vår kommunikation mäts på samma sätt. När vi kan visa hur våra kommunikationsbeslut faktiskt påverkar verksamheten positivt eller negativt, då kan vi lyfta arbetet till nästa nivå.

"Var uthållig" 

Petra Janfelt poängterar vikten av att definiera gemensamma mål och vara konsekvent vid mätningen av prestationerna. Genom att mäta samma saker under en längre period, skapas en igenkänning i verksamheten som är viktig för förståelsen och förändringen över tid. Du behöver vara uthållig, för sådant arbete tar tid.

– Det är också viktigt att du återför insikterna till verksamheten på ett naturligt sätt. Att det syns på intranätet och att det är en del av medarbetarnas vardag. Idag finns en större förståelse på Eon om vad vi gör, men det finns också en efterfrågan av våra underlag. De har blivit en naturlig del av verksamheten. 

För företag som vill bli bättre med att arbeta med sina intressenter, betonar Petra Janfelt vikten av att våga ta hjälp i början.

– På Eon har vi ett internationellt erfarenhetsutbyte som inspirerar och vid behov kan stötta med nya metoder. Även om detta inte är alla förunnat, så tror jag det är viktigt att våga ta hjälp utifrån. Men däremot kan inte konsulter hjälpa till med allt, du måste också ha kompetens i huset så att det blir långsiktigt hållbart. 


Energibolaget Eon är en av deltagarna i forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”. Projektet drivs av Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg i samarbete med Sveriges Kommunikatörer, och inom projektet tittar forskarna på vad kommunikation har för värde för verksamheten.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar