Så lyckas du med film i kommunikationen enligt filmbyrån Pophunters

Publicerad: 20 apr 2018

År 2020 beräknas 80 procent av innehållet på webben bestå av rörligt material, och år 2025 beräknas det ha ökat till hela 95 procent.

Petter Schanche, grundare och Creative producer på Pophunters Film & TV, berättade under föreläsningen om filmproduktion och vad man som beställare bör tänka på. Genom att visa upp bra och dåliga exempel gav han en genomgång i produktionsprocessen och vilka snesteg man som kommunikatör kan undvika. 

Han gav även exempel på storytelling och hur man kan använda empati för att leda tittarna till insikt, sinnesändring och  aktivitet. Nedan följer Schanches recept för bra filmproduktion. 

Recept på film

1. Berätta EN historia – Att tänka storytelling och dramaturgi är en förutsättning när man producerar film, och det är viktigt att hålla sig till en berättelse. Många gör misstaget att berätta flera berättelser och missar då att förmedla budskapet. 

2. Tala ett språk som målgruppen förstår, eller som Petter benämnde det, ”målgruppska” – Språket ska vara riktat mot mottagaren och vara spetsigt formulerat. Att använda personliga pronomen gör att budskapet får en tydlig riktning och att mottagaren känner sig inkluderad.

3. Våga längre filmer, men behåll tittarens intresse – Det är vanligt att beställare vill ha en kort men samtidigt informativ film som fungerar i olika kanaler. Petter tycker att kommunikatörer ska våga att beställa längre filmer, det viktiga är att säkerställa att filmen är händelsrik och engagerande. 

4. Håll igen på fakta och slösa med upplevelser – Att bara presenta fakta är något som tappar tittarens fokus. Inkludera istället upplevelser och känslor.

5. Säg inte vad du menar, visa det istället – Utnyttja att film är ett visuellt medium. Att dramatisera och göra något ”oväntat” kan bli en stor succé.

6. Se upp för ”afghanhundseffekten” – Afghanhunden är en lurvig stor hund som ofta väcker uppmärksamhet med sin närvaro. Håll fokus på en sak och se upp för statister och rekvisita som kan vilseleda intresset. 

7. Använd professionella hantverkare – Använd extern hjälp om du saknar kunskapen och engagemanget. En film med dålig kvalitet kan få negativa effekter för varumärket. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar