Ny seminarieserie sätter forskningen i fokus

Publicerad: 31 mar 2016

Den 27 april startar Sveriges Kommunikatörers nya seminarieserie "Forskning i fokus". Först ut är Pernilla Petrelius Karlberg, ekonomie doktor och verksam vid Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm.

Risker och möjligheter när det mediala landskapet förändras

Inom forskningen står det klart att medialisering, digital transformation och globalisering påverkar sättet som verksamheter styrs. Det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt till en allt mer föränderlig omvärld. Forskningsseminariet den 27 april kommer bland annat att behandla följande frågeställningar:

  • vilka risker och möjligheter finns för din organisation i det nya mediala landskapet?
  • vad betyder den digitala transformationen för dig i ditt arbete som kommunikatör på kort och lång sikt?

Enligt Pernilla Petrelius Karlberg berör de här frågorna verksamheter från alla möjliga branscher, allt från ideella organisationer till börsbolag.

– Det är viktigt att ha insyn i hur krafterna i form av medialisering, digitalisering och globalisering samverkar. Krafterna får direkta konsekvenser för olika verksamheters kommunikation, ledning och organisering. Samtidigt har digitaliseringens utveckling blivit märkbar de senaste åren. Då är det viktigt att uppfylla intressenternas förväntningar, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Utbyten av erfarenheter och kunskap

Krav på transparens och tillgänglighet har stor inverkan på arbetslivets villkor överlag, men även på verksamheters kommunikation. Seminariet kommer därför att vara ett bra forum för att möta andra som står inför liknande utmaningar. Dessutom kommer erfarenheter kring hur man kan arbeta med digital transformation och medialisering att utbytas.

Pernilla Petrelius Karlberg har skrivit böckerna VD under press och Den medialiserade direktören inom området. Hon undervisar också på bland annat Stockholms universitet, Poppius Journalisthögskola och Handelshögskolans vidareutbildning IFL.

Text: Karvan Shahabi

Digitalt
loader
Laddar