Så sprids politisk kommunikation i sociala medier

Publicerad: 26 nov 2015

Illustrationen ovan visar en nätverksvisualisering av 25 dagar på #svpol. Nodernas storlek och färg = antal följare per nod. 

Bara 6 procent av internetanvändarna i Sverige använder sig av Twitter dagligen. Men trots att Twitter inte bör anses vara representativt för befolkningen som helhet, så finns där tendenser och klusterbildningar som överensstämmer med liknande politiska grupperingar i samhället i stort. Det menar författarna bakom rapporten "Opinioner och offentligheter online", utgiven av Internetfonden.

Rapporten visar bland annat att det finns flera dimensioner som avgör om en tweet får spridning. Förutom betydelsen av avsändarens befintliga anhängare, så sprider vi gärna vidare innehåll som förstärker bilden av den vi vill vara. Det finns även en statusdimension – vi delar sådant som visar att vi "har koll".

En annan insikt från rapporten är att tweets från organisationer skiljer sig från övriga grupper. Organisationer som twittrar använder i lägre grad humor och mångtydighet, och hänvisar allt oftare till externa källor.

Läs mer

Opinioner och offentligheter online (länk till pdf)

"Opinioner och offentligheter online" är en slutrapport där de huvudsakliga insikterna från forskningsprojektet "Vad gör en politisk utsaga framgångsrik" sammanställs. Forskningsprojektet har bland annat syftat till att generera ny kunskap om kommunikation i sociala medier och vilka faktorer som spelar in för delning av politiska tweets. Forskningsprojektet har främst fokuserat på Twitter och hashtagen #svpol under valåret 2014.

Digitalt
loader
Laddar