Så tänker byråerna kring jämställdhet och mångfald

Publicerad: 19 sep 2016

Text: Mikaela Olsson

När den amerikanska livsmedelsproducenten General Mills skulle anlita en ny reklambyrå hade de ett specifikt krav: att byråns kreativa avdelning skulle bestå av minst 50 procent kvinnor och 20 procent mörkhyade personer. Nyheten har uppmärksammats av bland andra Nordic Business Insider och Ad Age. Beslutet baseras på en undersökning gjord av The 3 % Conference – ett evenemang om kvinnors ledarskap. Den fastslår att kvinnor utgör 46.4 procent av reklamindustrin i USA, men endast 11.5 procent av de kreativt ansvariga på reklambyråerna är kvinnor.

Hur ser svenska byråer på jämställdhet och mångfald? Sveriges Kommunikatörer har pratat med Daniel Eriksson, VD och kundansvarig på AdOn som utsågs till Årets Mediebyrå 2016 på Stockholm Media Week. Daniel har många års erfarenhet från branschen och har tidigare varit VD för mediebyrågruppen Omnicom Media Group. Han anser att mångfald kommer av sig självt när man rekryterar utifrån kompetens.

– När man jobbar kontinuerligt med att få in bra dynamik och rätt kompetenser i en organisation uppstår också en mångfald per automatik. Det innebär att man får individer med alla möjliga bakgrunder – oavsett om det gäller kön, religion eller att man kommer från olika platser i världen. Nu är AdOn en mindre organisation än tidigare organisationer som jag har lett, men det var likadant då som nu, när man ska skapa och bygga en bra kultur måste man ha en röd tråd i det hela. Kompetens är nyckeln.

– Tittar jag på min organisation specifikt vet jag faktiskt inte allas bakgrund. Sådant framkommer över tiden, när man börjar prata och lära känna varandra. Då visar det sig att någon har persisk, polsk eller sydamerikansk bakgrund – och så vidare. Vi har en mishmash av olika bakgrunder hos oss, men vi ställer inga sådana frågor när vi rekryterar. Vi är intresserade av personen. Det vi tittar på är vad personen har för egenskaper och förutsättningar. Vi träffas, gör en bedömning och ser vem som känns rätt för rollen och har den energi vi vill ha för att tillföra organisationen något som stärker oss totalt sett. Då spelar det verkligen ingen roll vilken bakgrund personen har.

Hur ser ni på de krav som General Mills ställer?

– I USA ser det ju lite annorlunda ut jämfört med Sverige. Där är det nog mer politik inblandat, och det finns många undergrupper som i sig är stora målgrupper. General Mills krav baseras kanske på att de har bra erfarenheter från att arbeta med balanserade grupper som har 50 procent, eller fler, kvinnor. På AdOn har vi fler kvinnor än män, men det är inget beslut vi har tagit att det ska vara på det sättet. Min erfarenhet är att det är svårare att hitta duktiga killar i den här branschen. Det kan också hänga ihop med att det är fler kvinnor som söker den här typen av jobb. Hos oss är det så det har blivit, helt enkelt. Det finns ingen bakomliggande strategi.

Skulle ni kunna uppfylla kraven?

– Jag skulle själv inte eftersträva att navigera min organisation efter en enskild uppdragsgivares preferens, att det ska vara på ett visst sätt. Jag sitter inte och tittar på hur Sveriges befolkningssammansättning ser ut, utan jag ser efter vad jag behöver för besättning. Om det avspeglar samhället helt och hållet eller om vi har en överrepresentation åt något håll kan inte jag svara på.

Sveriges Kommunikatörer har även pratat med Peter Jansson Ling som är VD, projektledare och strateg på reklambyrån Ord & Bild. Ord & Bild har vunnit pris för Årets mest nöjda kunder 2014 och nominerats till Årets Byrå vid ett flertal tillfällen. Peter anser att det är positivt att ställa krav på jämställdhet och mångfald, men att förändringar tar tid. 

– Vi diskuterar jämställdhet och mångfald dagligen, men framför allt ur ett kommunikativt och ur ett reklamlösningsperspektiv. Vi tycker att det är viktiga frågor, men när vi tittar på oss själva ser det inte jättebra ut. Vi är fullt medvetna om våra tillkortakommanden, och historiskt har vi varit bättre än vad vi är idag. Just nu har vi en del att jobba med statistiskt.

Hur ser ni på de krav som General Mills ställer?

– Positivt. Vi skulle vilja vara där, men har långt kvar för tillfället. När man ska rekrytera behöver man kanske vara i en form av expansionsfas, annars är det väldigt svårt att ändra på över en natt. Det är sällan så att vi rekryterar en massa människor på en och samma dag, utan det blir en då och då. Då försöker vi såklart ha med de här tankarna, men det är väldigt svårt att komma tillrätta med vår statistiska del. Det får vara någonting som ska ske under lång tid. Det är ett dåligt samvete, men trots allt inbillar jag mig att de som jobbar hos oss tycker att vi har sunda värderingar och är medvetna om att vi i dagsläget inte är så bra som vi skulle vilja vara.

– Om man är i General Mills position och kan välja mellan ett antal väldigt duktiga byråer, och dessutom har större resurser att välja att vraka, kan man ställa såna här krav. Det tycker jag är jättebra. Det skulle jag också vilja göra. Jag skulle vilja vara en sån som verkligen kan ställa krav påverka på riktigt. Det hade varit drömmen.

Skulle ni kunna uppfylla kraven?

– Idag är vi inte ens nära. Även om vår senaste rekrytering är en kvinna. Dessutom en superkvinna. Ord & Bild har funnits länge, och ett tag hade vi fler kvinnor än män. Idag har vi betydligt fler män än kvinnor. Men det var inte så att vi bestämde att nu ska vi bara ha män, utan det är slumpen som avgjort vilka som valt att gå vidare till annat. När det gäller mångfald ser det också lite dåligt ut just nu. Många företag ser sig själva som väldigt duktiga på det här, men går man in och tittar på deras kontaktsida så stämmer det kanske inte ibland. Det är en situation som inte kan ändras blixtsnabbt.

loader
Laddar