Salomon Bekele leder nytt nätverk för presschefer

Publicerad: 10 jan 2017

Organiserade nätverk är en unik knutpunkt där kompetensökning, personlig utveckling och omvärldsbevakning flätas samman. Vad kan vi vänta oss av vårens nätverk för presschefer? Vi tog kontakt med Salomon Bekele som leder nätverket och har en unik förståelse för presschefens roll.

Vad har du för bakgrund och vad gör du idag?

–Jag var journalist under tio år och arbetade bland annat på Svenska Dagbladet, Veckans Affärer och Reuters. De senaste tio åren har jag arbetat med kommunikation, dels som partner på Kreab och dels som presschef på Telia Company, där jag började med hanteringen av mediegranskningen av företagets affärer i Eurasien. Idag är jag rådgivare på Telia Companys vd-kontor och partner i KB18 Företagsförädling som bland annat driver kommunikationsföretaget KB18 Labs. Jag har en magisterexamen i nationalekonomi och journalistik.

Vilka fördelar finns det med att delta i organiserade nätverk?

–Det är en mycket bra möjlighet att lära av andras erfarenheter. De problem man ställs inför för första gången finns det nästan alltid andra som redan har varit igenom och vice versa. Dessutom är rollen som presschef ofta ganska ensam i ett företag, vilket också ökar värdet av att delta i ett organiserat nätverk med folk som har samma roll.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en presschef?

–Förmågan att snabbt kunna släppa det man har för händer och skifta fokus till något som är viktigare. Ju bättre förberedd man är desto snabbare kan man agera, men i grunden måste man vara bekväm med att allt inte följer planen för att trivas i rollen.

Vad kan deltagarna förvänta sig från nätverket för presschefer som du leder?

–Intressant och spänstig dialog kring inte bara kommunikation och media men också kring samhället, dess utveckling och de möjligheter och utmaningar det för med sig. Jag vill inspirera till samtal som blir givande i kraft av att deltagarna bidrar med sina erfarenheter och perspektiv.

Mediarelationer
loader
Laddar