Samarbete med Hyper Island och digitala utmaningar

Publicerad: 15 feb 2017

Vilka digitala utmaningar står kommunikatören inför år 2017? 

Mediekonvergensen

Enligt den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2016 har allt fler både dator, surfplatta och smart mobil. Dock förknippas dator, mobil och surfplatta med olika beteenden – exempelvis tycks vi föredra att använda datorn för att söka fakta och utföra bankärenden medan mobilen i nuläget främst används för att ta del av nyheter, lyssna på musik och Facebook. Undersökningen visar att det, åtminstone i nuläget, inte finns någon aktivitet som svenskarna hellre gör på surfplattan än på mobilen eller datorn - detta kan dock komma att förändras!

Vi lever i en tid då medier och enheter överlappar varandra och smälter samman – vi kan ju idag titta på nyheterna i mobilen, läsa dagstidningen i surfplattan och betala räkningar i datorn. Fenomenet kallas mediekonvergens. En utmaning med mediekonvergensen är att din målgrupp hastigt och plötsligt kan flytta sig från en enhet till en helt annan. När målgruppen går från att konsumera TV-nyheter i vardagsrumssoffan till att titta på nyheterna i mobilen på bussen påverkas förutsättningarna för hur mycket information som kan tas in. Därför måste kommunikatören ha en stark beredskap för förändring och kunna förutse hur den tekniska utvecklingen påverkar intressenters beteenden. På senare tid har fler enheter tillkommit – exempelvis smartklockor, aktivitetsarmband och Virtual Reality-glasögon. Vilka aktiviteter kommer dessa att förknippas med?

Tvådagarskursen Digital Acceleration behandlar bland annat hur den hastiga teknikutvecklingen påverkar individers beteenden, näringslivet och samhället i stort. På kursen får du verktyg för att navigera i ett alltmer komplext affärslandskap och verktyg för att kunna förutspå hur teknikutvecklingen kommer att påverka kunders, medarbetares och andra intressenters beteenden. 

Ledning i den digitala utvecklingen

Ledare har en central roll i den digitala transformationen genom att vara förebilder och aktivt delta i förändringen. Ansvaret för den digitala transformationen och verksamhetens anpassning till teknikutvecklingens förutsättningar kan inte delegeras till en enskild person eller en enskild avdelning. Om den digitala strategin ska hålla i längden krävs en större förändring där hela verksamheten involveras. Vi har generellt ett inneboende motstånd mot förändring – därför måste ledare och chefer visa på den konkreta nyttan av att verksamheten genomgår en digital transformation.

Genom kännedom om hur den digitala utvecklingen påverkar beteendemönster och köpprocesser kan ledare utveckla nya arbetssätt som främjar engagemang och ambassadörskap internt. Kursen Digital Transformation behandlar bland annat verktyg för att kartlägga och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter i förhållande till både kunder och medarbetare.

Digitalt
loader
Laddar