Sara Rosengren blir ordförande för Region Stockholm

Publicerad: 9 okt 2015

Sveriges Kommunikatörer är stolta över att presentera Sara Rosengren som ny ordförande för Region Stockholm. Den nytillsatta rollen ska innehas av en erfaren och kunnig person som leder programgruppmötena och underlättar arbetet med sin kompetens och sitt kontaktnät. Region Stockholm är först ut med att tillsätta en ordförande.

– Ordföranden i respektive region ska ha ett omfattande nätverk, vara en erfaren och kunnig person inom branschen, och vara lokalt förankrad i sin region. Sara Rosengren har allt detta, säger Cecilia Schön Jansson, vd på Sveriges Kommunikatörer.

Koppling till akademin

Sara Rosengren hoppas att hon med sin akademiska förankring kan tillföra en annan typ av kompetens till nätverket.

– Min akademiska koppling gör att jag kan bidra med andra infallsvinklar och även identifiera forskare med expertis avseende de teman som nätverket vill hantera, säger Sara Rosengren.

Som docent har Sara forskat om marknadskommunikation, främst har hon inriktat sig på reklam och annonsering. Hon menar att vi idag ser en branschglidning mellan marknadsföring och kommunikation.

– Givet den branschglidning vi ser tror jag att mitt perspektiv som marknadsförare blir allt viktigare, även för medlemmar med en mer renodlad kommunikatörsprofil.

Förutom branschglidningen menar Sara Rosengren att alla kommunikatörer måste förhålla sig till problem som reklambranschen har hanterat under en lång tid:

– Kommunikatörer står inför en stor utmaning i och med att människor i allt större utsträckning kommer att välja själva vilka budskap de exponeras för. Det här är en utmaning som reklambranschen hanterat en längre tid, men som blir alltmer påtaglig även för andra typer av kommunikation. Vi kommunikatörer har ofta ett betydligt större behov av att nå ut än vad våra mottagare har av att lyssna.

Sara Rosengren fortsätter:

– Spetskompetens inom kommunikation är och kommer att vara av yttersta vikt även i framtiden. Frågan är hur kommunikationsarbetet kommer att organiseras. De tekniska hjälpmedlen talar för att kommunikationen kan decentraliseras, samtidigt finns det många exempel på enkla misstag som hade kunnat undvikas om en erfaren kommunikatör hade funnits tillgänglig.

Teorier omsatta i praktik

I rollen som ordförande för Region Stockholm kommer Sara att bidra med erfarenhet och kompetens, men hon kommer även att ta med sig sina nya erfarenheter till den akademiska världen.

– Jag ser det som en chans att vidga mina perspektiv och lära känna personer inom olika delar av kommunikationsbranschen. Jag älskar att se teorier omsatta i praktiska kommunikationslösningar. Min förhoppning är att rollen som ordförande kommer att erbjuda många möjligheter till just detta. Att träffa kommunikatörer med olika bakgrund och lära mig mer om vilka utmaningar de står inför kommer också göra att jag kan bli mer relevant i min forskning.

Förutom att undervisa och forska om marknadskommunikation har Sara precis återupplivat sin handbollskarriär.

– Jag spelar numera i division tre med ett gäng som inom klubben kallats för "morsor på stan". Fantastiskt roligt. Jag rekommenderar alla som någon gång varit lagsportare att göra detsamma.

Sveriges Kommunikatörer hälsar Sara Rosengren varmt välkommen som ordförande för Region Stockholm.


Håll utkik i kalendern efter kommande aktiviteter i regionerna.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar