Så hanterar du kriser och bygger förtroende

Publicerad: 7 sep 2015

Foto på Karin Nyman– Även om du tränat krishantering är det något helt annat att vara med om ett stort mediedrev. Det är mycket information som ska tas in och du behöver kunna hantera flera situationer samtidigt, även när du inte har hela bilden klar för dig.

Det säger Karin Nyman, marknads- och kommunikationsdirektör på vård- och omsorgsföretaget Ambea. I Ambea ingår bland annat dotterbolaget Vardaga, tidigare känd som Carema Omsorg.

– När mediedrevet mot Carema drog igång under hösten 2011 var jag marknads- och kommunikationschef på Carema Sjukvård, ett systerföretag till Carema Omsorg där de aktuella incidenterna ägde rum. I mars 2012 blev jag kommunikations- och marknadsdirektör för moderbolaget Ambea, och då fick jag också det övergripande ansvaret för Carema Omsorg.

Medieintensiv vardag

Karin Nyman är aktuell som en av föreläsarna under seminariet "Hantera kriser och bygg förtroende". Under seminariet kommer hon att prata om vad som egentligen hände bakom kulisserna under mediedrevet mot Carema, om företagets väg tillbaka och hur det är att arbeta på en organisation som är medieintensiv.

– Vård- och omsorgsbranschen granskas ständigt av media. Inom äldreomsorg arbetar vi med människor i livets slutskede vilket ställer höga krav och väcker många känslor. Vi jobbar dessutom under sekretess vilket gör att vi inte har rätt att kommentera de enskilda fallen.

Viktigt att agera snabbt

Under seminariet kommer Karin Nyman att berätta om vilka lärdomar hon dragit av att arbeta i en stor mediekris, som vikten av att kunna svara snabbt och relevant.

– Även om det ibland är omöjligt att ha hela bilden, har vi på Ambea blivit duktiga på att kommentera händelser med det som vi faktiskt kan säga. Under en kris behöver du kunna agera snabbt för att undvika att felaktig information sprids.


"Hantera kriser och bygg förtroende" är ett heldagsseminarium som arrangeras av Sveriges Kommunikatörer den 25 september 2015 i Stockholm. Under seminariet föreläser bland andra Karin Nyman, marknads- och kommunikationsdirektör på Ambea, Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör på Hovet, och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar