Sex lärdomar om storytelling från Maktens språk 2016

Publicerad: 22 sep 2016

Storytelling eller strategiskt berättande är en tidlös metod för att väcka intresse, stärka samhörighet och engagera människor externt såväl som internt. Men hur går det till i praktiken? Nedan kommer sex lärdomar om storytelling från årets upplaga av Maktens språk:

1. Samhörighet

Stärk känslan av samhörighet i en personalgrupp genom att låta en berättelse skildra var organisationen befinner sig, var den är på väg och hur den ska nå det önskade målet. Tomas Carlsson, vd för Sweco, betonade att detta är särskilt viktigt i förändringsprocesser. När en organisation befinner sig i ett förändringsskede är det viktigt att förändringen förankras och förklaras för personalen.  

2.  Kollektiva berättelser

Framkalla diskussion med hjälp av den kollektiva berättelsens kraft. Författaren Fanna Ndow Norrby har lyckats engagera tiotusentals människor i ett samtal om rasism och sexism. Hur gick hon till väga? Hon lyfte fram en kollektiv berättelse om rasism bestående av vittnesmål från flertalet svarta kvinnor. Vittnesmålen finns att läsa på Instagramkontot @Svartkvinna och den kollektiva berättelsen om rasismen i Sverige fortgår än idag.

3. Förnuft och känsla

Fläta samman förnuft och känsla. Retorikkonsulten och semiotikern Camilla Eriksson upplyste om vikten av att vädja till både förnuft och känsla för att väcka engagemang. Storytelling är ett utmärkt verktyg för att lätta upp faktatungt material och ladda det med känsla. En målbild eller en berättelse som skildrar var en verksamhet är på väg och hur den ska nå det önskade målet är många gånger effektivare än faktatunga regelverk.

4. Särskilj

Särskilj ditt varumärke från konkurrenterna. Lars-Johan Jarnheimer lyckades under sin tid som koncernchef för Comviq lyfta företaget från att vara en ung aktör till att bli en av marknadsledarna på den tuffa telekommarknaden. Jarnheimer laddade varumärket med personlighet med hjälp av en David mot Goliat-berättelse där Comviq gestaltades som den lilla uppstickaren med modet att ta sig an de stora telekomjättarna. Berättelsen bidrog till att stärka sammanhållningen internt och väcka stark uppmärksamhet externt.

5. Personliga berättelser

Bryt normer med hjälp av personliga berättelser. HBTQ-aktivisten Jen Higgins har länge kämpat för rätten till samkönade äktenskap. Idag är majoriteten av amerikanerna positivt inställda till samkönade äktenskap och Higgins menar att HBTQ-människors personliga berättelser har varit essentiella i kampen för att vända folkopinionen.

6. Enkelhet

Värna om enkelheten. Roger Fisk är kampanjstrategen som lyckades få miljontals frivilliga att arbeta för Barack Obamas valkampanjer under de amerikanska valen år 2008 och 2012. Barack Obamas succéartade kampanjer kom därefter att bli en förebild för den politiska kommunikationen världen över. Hur gjorde han? Han värnade om enkelheten och uppmanade människor till att engagera sig i sina egna trappuppgångar, arbetsplatser och sociala medier. Folkrörelsen som uppstod kom att bli en kraftfull berättelse som spreds likt en löpeld vid såväl middagsbord som i nyhetsmedier.

 


Maktens språk - att skapa engagemang, ett samarbete mellan Sveriges Kommunikatörer, Hill + Knowlton och Washingtonseminariet, ägde rum den 20 september på Nalen i Stockholm. 

PR och Media
loader
Laddar