Sluta kasta pengar i sjön – satsa rätt istället

Publicerad: 23 maj 2016

Text: Karvan Shahabi

Istället för att se mätning och utvärdering som ett betyg, behöver kommunikatörer se det som ett verktyg för utveckling och insikter. Det säger Ann-Sofie Krol, vd på byBrick Insight och engagerad inom Amec, The international association for measurement and evaluation of communication. Den 15–16 juni arrangerar de en konferens i London. Temat för årets konferens är ”Making metrix matter".

Fördelarna med att mäta och utvärdera de kommunikativa insatserna är många. Dels får du en tydlig bevisning för hur väl kommunikationen fungerar, både internt och externt. Dessutom bidrar det till att du lär dig placera dina aktiviteter i rätt kanaler sett till mål, syfte och målgrupp – vilket också gör arbetet mer kostnadseffektivt.

För att nå affärsmålen måste kommunikationen fungera

Ann-Sofie Krol ser tydliga kopplingar mellan kommunikatörens roll i organisationen och förmågan att mäta kommunikativa insatser. Genom att faktiskt mäta de effekter som insatserna bidrar till så blir rollen tydligare.

– Jag är övertygad om att mätning gagnar kommunikatörens roll då utvärderingen av kommunikationen kopplas till de strategiska och taktiska diskussionerna för företaget i stort. Det är alldeles för många företag som kastar pengar i sjön för att de inte har gjort tillräckliga analyser av sin omvärld, målgrupp, budskap eller till exempel kanalval.

Mät det som är relevant – inte fiktiva värden

Även om alla kommunikativa insatser kan mätas, så vill Ann-Sofie se ett större fokus på att mäta såväl relevanta delmål som slutgiltig effekt. Viktigast är att ha robusta metoder och mätvärden.

– Inom Amec jobbar vi hårt för att få bort så kallade AVE:s (ad value equivalent) eller annonsvärde, som det bland annat kallas på svenska. Det är en fiktiv siffra som inte säger någonting, säger Ann-Sofie.

USA och Storbritannien har kommit längre än Sverige med att mäta och utvärdera kommunikation. Samtidigt ser Ann-Sofie en positiv utveckling i Sverige, där allt fler verkar förstå att mätning och utvärdering av kommunikation är nödvändigt. Kopplingen mellan analys, insikt och handling stärker kommunikatörens roll, vilket är en av de saker Ann-Sofie brinner för och hoppas att Amec-konferensen ska bidra mer till – bättre verktyg till en strategiskt viktig roll.

Läs mer

Amec International Summit on Measurement
loader
Laddar